Du søgte efter genvinding

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste
 1. genvinding

  se genanvendelse. ... Læs mere

  Tags:

 2. tin (Genvinding)

  Pga. den forholdsvis høje pris bliver tin genvundet ud fra mange anvendelser. Aftinning af hvidblik, som tidligere var hovedkilden, har dog mindre betydning i... Læs mere

 3. affald - mængder i Danmark

  Ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik blev der i 2008 frembragt 15,6 mio. t affald i Danmark, hvoraf husholdningerne stod for 3,7 mio. t. eller knap 1434... Læs mere

 4. rekuperation

  (af lat. recuperatio 'genindvinding', af re- og afledn. af lat. capere 'tage'), genvinding af spildvarme, ofte fra varm røggas. I en varmeveksler (rekuperator... Læs mere

 5. affald - behandling

  Bortskaffelse og nyttiggørelse er de to eneste mulige måder, som affaldet i sidste ende behandles på. Begreberne er indbyrdes forbundne på den måde, at ... Læs mere

 6. Anders Björkman

  4.5.1920-14.11.2006, svensk-dansk kemiker, professor i teknisk kemi på Danmarks Tekniske Højskole (DTH) 1961-90. Kemiingeniør 1942 (Stockholm); teknisk dokt... Læs mere

 7. aktivt kul

  mikroporøst kul, karakteriseret ved et stort indre overfladeareal (typisk flere hundrede m2 pr. gram) og dermed velegnet til adsorption af urenheder fra væsk... Læs mere

 8. adsorption

  (lat. adsorptio, af ad-sorbere 'suge til'), proces, hvorved én eller flere komponenter (adsorbatet) i en gas eller en væske indfanges og fastholdes på et fa... Læs mere

 9. batteri

  energikilde, der omdanner kemisk energi til elektrisk energi. Oprindelig anvendtes betegnelsen om en sammenstilling af flere elementer. Primære batterier f... Læs mere

 10. økologisk byggeri

  byggeri, der udformes og anvendes i overensstemmelse med de på stedet givne klima- og naturforhold, og som både under opførelsen og i brug belaster miljøet... Læs mere

 11. bindevæv

  omfatter strukturelt og funktionelt så forskellige væv som ledbånd, ... ... Læs mere

 12. lavenergihus

  hus, hvis energibehov til rumopvarmning er halvt så stort pr. m2 som et hus, der blot opfylder kravene i Bygningsreglementet. Det lavere energiforbrug opnås... Læs mere

 13. magnesium

  (af magnesia og -ium til betegnelse af grundstof), grundstof nr. 12, placeret i det periodiske systems 2. gruppe; atomtegn Mg. Magnesium, der er et af de al... Læs mere

 14. genanvendelse

  ny brug af kasserede produkter, materialer eller stoffer. Genanvendelse er et gammelkendt begreb. I krisetider var det en livsnødvendighed. I Danmark fik d... Læs mere

 15. zink (Fremstilling)

  Zink udvindes i en vis udstrækning af zinkcarbonatmalm (galmaj), men især af den sulfidiske malm zinkblende (ZnS), der oftest forekommer sammen med blyglan... Læs mere

 16. Knud, hertug

  Knud Valdemarsen, d. 15.10.1260, hertug. Begravet i Ringsted k. Valdemar yndede denne frillesøn; han gav ham vidtstrakte godser i Sverige hvor K. også må ha... Læs mere

 17. magnesium (Fremstilling og anvendelse)

  Magnesium udvindes af mineraler som carnallit (KMgCl3∙6H2O) og dolomit (CaMg(CO3)2) samt især af havvand. Gennem en række processer, bl.a. reaktion melle... Læs mere

 18. aluminium

  metallisk, sølvhvidt grundstof med atomnr. 13 placeret i det periodiske systems 13. gruppe; atomtegn Al. Aluminium, som er det tredjehyppigste grundstof i j... Læs mere

 19. kobber

  grundstof nr. 29 placeret i det periodiske systems 11. gruppe; atomtegn Cu. Kobber er et forholdsvis blødt, rødt metal. Det har stor ledningsevne for ele... Læs mere

 20. sølv

  grundstof nr. 47, placeret i det periodiske systems 11. gruppe; atomtegn Ag (af lat. argentum 'sølv'). ...Egenskaber.........Nummer...47.........Atomtegn... Læs mere

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki