Du søgte efter geologi

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste
 1. recent

  (af lat. recens, recentis ny, nylig, frisk), inden for geologi som aflejres i nutiden. ... Læs mere

  Tags:

 2. kryptomer

  (gr. krypto- + -mer), inden for geologi hvis enkelte mineralske bestanddele ikke kan skelnes med det blotte øje. ... Læs mere

 3. eokambrisk

  (af gr. eo- + lat. Cambria Wales), inden for geologi fra tiden lige før den kambriske. ... Læs mere

 4. paralisk

  (af gr. par- + hals salt, hav), inden for geologi om kullag dannet i nærheden af havet. ... Læs mere

  Tags:

 5. hypabyssisk

  (af gr. hyp- + abyssos egl. bundløs), inden for geologi som er på overgangen mellem overflade- og dybbjergart. ... Læs mere

 6. anogen

  (gr. ano opad + -gen), inden for geologi om stenarter, som er brudt frem fra dybereliggende jordlag. ... Læs mere

  Tags:

 7. erodere

  (af lat. erodere egl. afgnave, e- + rodere gnave), inden for geologi afslide jordlag. ... Læs mere

  Tags:

 8. hydatopyrogen

  (gr. hydato- + pyro- + -gen), inden for geologi opstået ved vanddampes tryk på en smeltet masse. ... Læs mere

 9. bioherme

  (gr. bio- + herme 'klippe, sandbanke, støtte'), inden for geologi banke el. rev, som er opbygget af organismer og har hævet sig over havbunden. ... Læs mere

  Tags:

 10. erratisk

  (af lat. erraticus vandrende, omflakkende, af errare vandre, flakke om), inden for geologi vandreblokke; stenblokke, som isen har flyttet fra deres oprindelige... Læs mere

  Tags:

 11. labradoriserende

  inden for geologi med broget farvespil som labradorsten. ... Læs mere

 12. epoke

  i geologi en underinddeling af den geologis... ... Læs mere

 13. radiolarslam

  (se radiolarier), inden for geologi dybhavsaflejring, som består af skeletdele af radiolarier. ... Læs mere

 14. metasomatisk

  (gr. meta- + somatisk), inden for geologi og mineraler kemisk omdannet. ... Læs mere

 15. derb

  (ty. derb djærv, drøj), inden for geologi om mineraler ensartet; tæt. ... Læs mere

 16. dyas

  (gr.), inden for geologi formation mellem kul og trias. ... Læs mere

 17. gault

  (eng., et østengelsk ord af ukendt opr.), inden for geologi øvre etage af nedre kridt. ... Læs mere

  Tags:

 18. idiomorf

  (gr. idio- + -morf), inden for geologi om mineral med regelmæssigt udviklet krystalform. ... Læs mere

 19. pneumatolyse

  (gr. pneumato- + -lyse), inden for geologi dannelse af mineraler ved vulkanske dampudstrømninger. ... Læs mere

 20. pyrogen

  (gr. pyro- + -gen), inden for geologi opstået ved størkning af ildflydende bjergarter. ... Læs mere

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki