Du søgte efter gesandt

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. gesandt

  (af ty. Gesandter, egl. 'udsendt'; fr. envoyé), en stats officielle repræsentant i en anden stat, hvor han eller hun som leder af et gesandtskab, også kalde... Læs mere

 2. Ankomst til nutiden. Gudsrigets gesandt

  „At Menneskeliv mere nærer Digterlivet end en stille fredelig og skjøn Natur, mærker man bedst naar man i en Snes Aar har levet hernede“, skriver Inge... Læs mere

 3. envoyé

  (fr. 'sendebud'), tidligere betegnelse for gesandt. ... Læs mere

  Tags:

 4. internuntius

  (af lat. inter- + nuntius), pavelig gesandt af anden rang. ... Læs mere

 5. legation

  (af lat. legatio, af legare, se legatus), se gesandt. ... Læs mere

  Tags:

 6. rekreditiv

  (lat. re- + kreditiv), et statsoverhoveds anerkendelse af meddelelsen om at et fremmed lands gesandt hjemkaldes. ... Læs mere

 7. Elisabeth Helene von Vieregg

  4.5.1679-27.6.1704, Frederik 4.s morganatiske hustru. Hun var datter af den preussiske gesandt i København og blev i 1699 hofdame. Hun blev F... ... Læs mere

  Tags:

 8. gesandtskab - embede

  (jf. ty. Gesandtschaft), en gesandts embede. ... Læs mere

 9. ministre plénipotentiaire

  (fr. befuldmægtiget minister), gesandt. ... Læs mere

 10. gesandtskab - legation

  (jf. ty. Gesandtschaft), en gesandt og hans medarbejdere; legation. ... Læs mere

 11. agreere

  (af fr. agréer modtage, antage, behage, af gré behag, af lat. gratia gunst, ynde), give en gesandt agrément (anerkendelse). ... Læs mere

 12. Henning Meyercrone

  1645-1707, dansk diplomat. Meyercrone var dansk gesandt i Paris 1675-76, 1679 og 1681-1706. Som sådan faldt det i hans lod at søge at bevare Frankrigs ven... Læs mere

 13. Nikita Panin

  1718-1783, russisk statsmand. Panin indledte sin karriere som gesandt i Danmark (1747-48) og Sverige (1748-60). Efter Katarina 2.s paladsrevolution i 1762 blev... Læs mere

 14. gesandtskab

  (jf. ty. Gesandtschaft), en gesandts embedsbolig og kontor. ... Læs mere

 15. resident - Ostindien

  (af fr. résident, af lat. residens, residentis), tidligere gesandt af lavere rang; en protektorstats repræsentant hos overhovedet for et protektorat; provins... Læs mere

 16. C.A. von Berckentin

  Christian August von Berckentin, 8.12.1694-2.7.1758, dansk embedsmand. Von Berckentin stammede fra Mecklenburg og var 1721-22 og 1743 dansk gesandt... ... Læs mere

 17. minister

  (af lat. minister 'tjener', af minor 'mindre'), i diplomatisk fagsprog det samme som gesandt. I den danske udenrigstjeneste anvendes ordet minister nu kun undt... Læs mere

 18. Johan Weze

  1490-1548, udvalgt ærkebiskop. Nederlænderen Johan Weze trådte i Christian 2.s tjeneste i 1521 og valgtes året efter til ærkebiskop i Lund. Da Christian 2... Læs mere

 19. Gustaf Lagerbjelke

  1777-1837, svensk greve, embedsmand og politiker. Lagerbjelke var fra 1801 en af Gustav 4.s betroede mænd som kabinets- og statssekretær, men han var modstan... Læs mere

 20. Charles Marling

  1862-1933, britisk diplomat. Marling var gesandt i København 1919-21 og 1919-20 generalsekretær for ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki