Du søgte efter goodwill

Viser 1-20 af 43

Forrige 1 2 3 Næste
 1. goodwill

  økonomisk værdi af en virksomheds almindelige omdømme, kundekreds, forretningsforbindelser og beliggenhed. Som formueværdi betragtet er en goodwill vanskel... Læs mere

 2. User:Goodwill

  • User:Goodwill

  Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere. ... Læs mere

 3. immaterielle anlægsaktiver

  aktiver som goodwill, licensaftaler, patentrettigheder mv., se årsregnskab. ... Læs mere

 4. Ladies Circle International

  forening, der oprindelig blev oprettet i 1932 (første afdeling i Danmark 1949) af og for hustruer til Round Table-medlemmer med det formål at fremme internat... Læs mere

 5. badwill

  dårligt omdømme for fx produkter eller producenter. Inden for regnskabsvæsen og revision anvendes koncernbadwill om det forhold, at et moderselskab betaler ... Læs mere

 6. konkurrenceklausul

  aftalevilkår, der forbyder en part at gøre noget, der kan skade en anden part i hans virksomhed, fx at drive forretning i et bestemt område eller opsøge be... Læs mere

 7. avancebeskatning

  regler om skattemæssig behandling af fortjeneste og tab ved salg eller anden overdragelse af fast ejendom, driftsmidler, værdipapirer og andre formuegoder.... Læs mere

 8. goodwillreklame

  (se goodwill), reklame, som har til formål at skaffe en forretning en bestemt kundekreds. ... Læs mere

 9. ydelse

  juridisk betegnelse for det, som en part har lovet at gøre for en anden part i medfør af et kontraktforhold. Inden for køb og salg er sælgers ydelse salgsg... Læs mere

 10. Peter Ustinov

  1921-2004, britisk skuespiller, instruktør, forfatter, entertainer m.m. af russisk-fransk afstamning. Multitalentet Ustinov havde med sit korpulente ydre og s... Læs mere

 11. Jevgenij Jevtusjenko

  ... f. 1933, russisk forfatter. Jevtusjenko fik sit gennembrud med samlingen Stationsbyen Zima (1956), der beskriver hans opvækst i Sibirien. I 1960'erne trå... Læs mere

 12. afskrivningsregler

  regler om skattemæssigt fradrag for udgifter til anskaffelse af erhvervsaktiver. Indkomstskat beregnes af skatteyderens nettoindkomst; dvs. at de udgifter, ... Læs mere

 13. Time Warner Inc.

  amerikansk tv-, internet-, film- og forlagskoncern; grdl. i 2000, da Time Warner blev købt af og fusioneret med verdens største internetudbyder, America On... Læs mere

 14. virksomhedspant

  en form for pantsætning, som blev indført i 2006 samtidig med ... ... Læs mere

 15. undersøgelseskommission

  kommission med ikke-dømmende myndighed, der fra 1999 kan nedsættes af justitsministeren til at undersøge nærmere bestemte forhold af almenvigtig betydning.... Læs mere

 16. pant - sikringsakten

  En pantsætning har kun gyldighed i forhold til pantsætterens kreditorer og øvrige aftaleerhververe, såfremt der er foretaget en særlig sikringsakt, hvis... Læs mere

 17. årsregnskab

  virksomhedsregnskab, der består af balance, resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne i... Læs mere

 18. Leonid Brezjnev

  ... ... Læs mere

 19. Vigdís Finnbogadóttir

  f. 15.4.1930, Islands præsident 1980-96. Efter studier i fransk, engelsk og dramaturgi ved universitetet i Grenoble, Sorbonne i Paris, Københavns Universit... Læs mere

 20. Margot Honecker

  f. 17.4.1927, østtysk politiker. Fra 1946 funktionær i Freie Deutsche Jugend, 1948 formand for Thälmann-p... ... Læs mere

Viser 1-20 af 43

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki