Du søgte efter græsrodsbevægelser

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste
 1. græsrodsbevægelser

  ...græsrodsorganisationer, nye sociale bevægelser, sociale sammenslutninger, der opstod fra slutningen af 1960'erne. Græsrodsbevægelser er kendetegnet ve... Læs mere

 2. politisk deltagelse

  ... Læs mere

 3. vælgerforening

  basisforening i politiske partiers landsorganisationer, som kan være organiseret i en opstillingskreds, kommune eller bydel afhængigt af de enkelte partiers ... Læs mere

 4. Friends of the Earth

  ...FOE, internationalt netværk af græsrodsbevægelser, der arbejder for et bedre miljø; i Danmark repræsenteret af NOAH. Frien... ... Læs mere

 5. sociale bevægelser

  begreb oprindelig anvendt om socialismen og fascismen, men efter 2. Verdenskrig benyttet bredere som en fællesbetegnelse for en form for kollektiv handling, s... Læs mere

 6. Japan (Kvinder)

  Den japanske opfattelse af kønnenes forskellige karakter og forpligtelser har været stærkt påvirket af kongfuzianske principper, som blev formuleret i To... Læs mere

 7. Græsrodsbevægelse

  Kampagnen mod Atomvåben var andet end marcher. Den arrangerede demonstrationer ved diverse ambassader imod prøvesprængninger. Den udgav og distribuerede o... Læs mere

 8. LO-Ungdom

  organisation, stiftet i 1987 som afløser for en række tidligere organisationer for unge på det danske arbejdsmarked. Formålet er at sikre, at de unge organ... Læs mere

 9. agrarbevægelser

  ... Læs mere

 10. kollektiv handling

  samarbejde mellem individer mhp. at varetage fælles interesser. Den kollektive handling kan antage forskellige former, fx strejker, demonstrationer eller orga... Læs mere

 11. folkelige bevægelser

  fællesbetegnelse for rækken af brede, oprørske og samfundsomskabende folkebevægelser, der var opstået i løbet af 1800-t. Begrebet blev slået fast med ... Læs mere

 12. Wangari Maathai

  1.4.1940-25.9.2011, kenyansk dyrlæge og miljøaktivist, 1971-2002 professor i veterinærvidenskab ved Nairobis universitet; medlem af det kenyanske parlame... Læs mere

 13. populisme

  begreb, der knytter sig til en bred vifte af handlingsorienterede, folkelige politiske protestbevægelser. Begrebet fremkom første gang i forbindelse med da... Læs mere

 14. lavenergihus

  hus, hvis energibehov til rumopvarmning er halvt så stort pr. m2 som et hus, der blot opfylder kravene i Bygningsreglementet. Det lavere energiforbrug opnås... Læs mere

 15. occitansk

  den sydlige variant af ... ... Læs mere

 16. Socialistisk Folkeparti

  SF, dansk politisk parti, stiftet den 15.2.1959. Personkredsen bag dannelsen bestod hovedsagelig af tidligere medlemmer af ... ... Læs mere

 17. Fra græsrodsbevægelse til andelsimperium

  Set på afstand tager forfatningskampen sig ud, som om den havde sit udgangspunkt i landspolitik og spredte sig ud i befolkningen fra Christiansborg. Men kam... Læs mere

 18. Danmark - politisk system

  Efter Junigrundlovens vedtagelse i 1849 opstod løse grupperinger i Rigsdagen; heraf udkrystalliseredes tre hovedgrupper: Venstre, Højre og Centrum. I løbe... Læs mere

 19. Foreningstiden

  Trods sin humane og „oplyste” form havde de sidste årtiers enevælde efterladt en trykkende følelse af overvågeise og formynderi i landbefolkningen. D... Læs mere

 20. Partier, politik og administration

  I Lise Togeby m.fl. Magt og demokrati i Danmark – hovedresultater fra magtudredningen (2003) sammenfatter forskningsledelsen for det såkaldte Magtudrednings... Læs mere

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki