Du søgte efter grønkorn

Viser 1-20 af 49

Forrige 1 2 3 Næste
 1. grønkorn

  d.s.s. kloroplaster; organeller hos planter, hvori fotosyntesen finder sted. Se også celle.... ... Læs mere

 2. Leucobryum

  (af gr. leukos 'hvid' og bryon 'mos'), blegmos, topfrugtet bladmosslægt med bredribbede blade. Ribbens små celler med grønkorn menes forsynet med vand fra d... Læs mere

  Tags:

 3. hyalincelle

  klare celler hos planter, fx tørvemos, som er opbygget af to forskellige celletyper: Celler med grønkorn omgiver døde, tomme hyalinceller, der fungerer som ... Læs mere

 4. thylakoid

  (af gr. thylakos 'sæk, pung' og -oid, se -id), membransystem, der findes i kloroplaster (grønkorn) hos planter og alger.... ... Læs mere

  Tags:

 5. assimilationsvæv

  plantevæv opbygget af celler med grønkorn (kloroplast), hvis hovedopgave er fotosyntese. Assimilationsvæv findes i blade og i grønne stængler, men sjælde... Læs mere

 6. xantofyl

  (af gr. xanto- + fyllon blad), gult farvestof, der er beslægtet med karotin og findes i plantecellers grønkorn. ... Læs mere

 7. Kiselalger

  Kiselalgerne (diatoméer) har ikke flageller. De er omsluttet af to kiselskaller, der oftest er ornamenterede med lister og porer. I modsætning til de mange... Læs mere

 8. Planternes tilpasninger

  Tilpasninger til næringsfattige forhold På lynghederne må planterne bl.a. kunne klare sig med meget begrænsede mængder af næringsstofferne fosfor og kv... Læs mere

 9. cyaneller

  cyanobakterier, der lever som endosymbionter i cellerne af forskellige farveløse alger samt af enkelte svampe og amøber. Cyaneller kan have reduceret celle... Læs mere

 10. pyrenoid

  (af gr. pyren 'frugtsten' og -oid, se -id), struktur i kloroplaster (grønkorn) hos alger og i mosgruppen hornkapsler. Pyrenoidet indeholder enzymet rubisco, s... Læs mere

 11. jern (plantenæringsstof)

  Jern er et nødvendigt mikronæringsstof for alle planter. Græsser optager det fra jordvæsken i form af jern(III) bundet til aminosyrer udskilt fra rødder... Læs mere

 12. lutein

  (af lat. luteus 'gul' og -in), gult carotenoid, som findes i planters kloroplast (grønkorn). Lutein har ligesom klorofyl en rolle i opfangning af lysenergi ti... Læs mere

 13. granum

  de mest intenst grønfarvede komponenter i plantecellers ... ... Læs mere

 14. bæger

  ...calyx, struktur i blomst, som er dannet af bægerblade, og hvis vigtigste opgave er at beskytte blomsterknoppens indre. Bægerblade anlægges frit, men unde... Læs mere

 15. stivelseskorn

  klumper af stivelse, der dannes i særlige organeller, plastider, i planteceller. I grønne plantedele findes stivelseskorn i kloroplas... ... Læs mere

 16. farvekorn

  ... ...kromoplaster, farvede organeller (plastider) i planteceller; grønfarvede plastider kaldes dog grønkorn eller kloroplaster... ... Læs mere

 17. cytoplasmatisk nedarvning

  ... genetisk arv, der skyldes arvemateriale uden for cellekernen, dvs. DNA i cellens cytoplasma. Der er to typer af celleorganeller med eget DNA: mitokondrier ... Læs mere

 18. parenkym

  ... Læs mere

 19. klorofyl

  ...bladgrønt, den vigtigste klasse af pigmenter, der medvirker i fotosyntesen (se også carotenoider). Klorofyl absorberer især blåt og rødt lys, hvorimo... Læs mere

 20. plastider

  gruppe af nærtbeslægtede organeller (størrelsesorden 1-8 μm), som udelukkende findes i planteceller; et eksempel er kloroplaster (grønkorn), som udfør... Læs mere

Viser 1-20 af 49

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki