Du søgte efter grundvand

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. grundvand

  vand, som under jordoverfladen udfylder alle porer og sprækker. Grundvand dannes af nettonedbøren, dvs. forskellen mellem nedbør og fordampning. I Danmar... Læs mere

 2. grundvand (forurening og beskyttelse)

  Grundvandsforurening er en kvalitetsforringelse af grundvandet i forhold til dets naturlige kvalitet. Man taler således både om grundvandsforurening i forb... Læs mere

 3. Det danske grundvand

  I Danmark har man det privilegium, at når man åbner for vandhanen, strømmer der rent og velsmagende drikkevand ud. Det hentes op fra jordens magasiner og ... Læs mere

 4. vand (Kvaliteten af grundvand og drikkevand)

  Den danske drikkevandspolitik er baseret på at forebygge forurening og gøre en indsats ved kilden. Vores grundvandsresurser, som skal benyttes til drikkeva... Læs mere

 5. vados

  (lat. vadosus lavvandet, grundet), om vand(mængde), kilde o.l., som deltager i det atmosfæriske kredsløb og fortrinsvis er knyttet til jordskorpens øvre la... Læs mere

  Tags:

 6. brøndvanding

  form for kunstvanding, som anvender grundvand fra gravede eller borede brønde. ... Læs mere

 7. blødt vand

  vand med lille hårdhedsgrad og dermed ringe indhold af calcium- og magnesiumioner. I Danmark findes det som grundvand især i sandede områder i Vestjylland. ... Læs mere

 8. vandindvinding

  indvinding af vand til drikkevand og andet brugsvand. Det sker i overensstemmelse med en vandindvindingsplan, der tager hensyn til forsyningsbehov, risiko fo... Læs mere

 9. BAM

  ...2,6-dichlorbenzamid, nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlet dichlobenil (bl.a. solgt under navnene Prefix og Casoron). BAM udvaskes meget let til grundvandet;... Læs mere

 10. Malé

  hovedstad i øriget Maldiverne; 103.700 indb. (2006). Byen dækker hele øen af samme navn og er præget af tæt, lav bebyggelse. Både veje og huse er bygge... Læs mere

 11. aquifer

  grundvandsmagasin, jordlag af fx sand eller grus, eller opsprækkede kalklag eller klipper, der er så gennemtrængelige (permeable) for vand, at de i praksi... Læs mere

 12. kær

  betegnelse for dels et småvand, som kan være naturligt eller gravet, dels en landvegetation, som forudsætter megen fugtighed. Gadekær er oprindelig et kær... Læs mere

 13. hydrogeologiske kort

  kortserie, der indeholder detaljerede beskrivelser af jordlagene suppleret med oplysninger om grundvandsforholdene. De er i Danmark udarbejdet i forbindelse me... Læs mere

 14. salinisation

  (afledn. af lat. sal 'salt'), proces, hvorved salte ophobes i jordbunden. Processen er især udbredt i aride (tørre) områder, hvor salte ved fordampning af... Læs mere

 15. Miljømålsloven

  ... Læs mere

 16. tørdal

  dal uden synligt vandløb. Tørdale kan fx optræde i karstområder, hvor et vandløb har fået underjordisk afløb. I Danmark er de flest... ... Læs mere

 17. brønd

  ... boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk... ... Læs mere

 18. vandkvalitet

  kvaliteten af overfladevand, grundvand og drikkevand. I Danmark stilles der krav til kvaliteten af overfladevand i henhold til målsætningerne i regionplanern... Læs mere

 19. artesisk vand

  grundvand i et vandførende lag af fx sand eller grus (aquiferen), der er under så højt tryk pga. et ovenliggende vandstandsende lag af fx ler, at det vil... Læs mere

 20. hårdhed

  ... mål for vands tilbøjelighed til at bundfælde sæber af calcium og magnesium. En dansk hårdhedsgrad (1 °dH ≈ 0,178 mmol/l) svarer til et indhold a... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki