Du søgte efter guanin

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste
 1. guanin

  (af guano og -in), 2-amino-6-hydroxypurin, base, som er byggesten i cellernes genetiske materiale, dvs. nukleinsyrerne ... ... Læs mere

 2. guanosin

  se guanin. ... Læs mere

  Tags:

 3. cytosin

  (lat., af gr. kytos 'hulrum, celle' og -in), 6-amino-2-hydroxypyrimidin, C, base, som er byggesten i arvematerialet, dvs. nukleinsyrerne DNA og RNA. Disse er o... Læs mere

 4. thymin

  en af de fire N-holdige baser i DNA. Thymin er som ... ... Læs mere

 5. deoxyribonukleotid

  (af deoxyribose og afledn. på -id af lat. nucleus 'kerne'), kemisk betegnelse for de enkelte grundenheder, hvoraf DNA er opbygget. Det enkelte deoxyribonukle.... Læs mere

 6. PNA

  ...Peptide Nucleic Acid, kunstigt fremstillet analog til DNA-molekylet opfundet af en række danske forskere. I PNA er deoxyribonukleotidkæden (se DNA) erstat... Læs mere

 7. guanidin

  (afledt af guanin), C(NH)(NH2)2, hvidt krystallinsk stof med smeltepunkt ca. 50 °C. Guanidin er beslægtet med urinstof, er letopløseligt i vand og alkohol ... Læs mere

 8. nitrogenbaser

  fællesbetegnelse for puriner og pyrimidiner, der er byggesten i nukleosider, ... ... Læs mere

 9. nukleosider

  organiske molekyler, der indgår i DN... ... Læs mere

 10. puriner

  stoffer indeholdende purins molekylstruktur, som er et heterocyklisk ringsystem med carbon- og nitrogenatomer. Det findes i purinbaserne adenin og ... ... Læs mere

 11. deoxyribonukleosider

  organiske molekyler, der består af en kvælstofholdig purin- eller pyrimidin-base (normalt adenin, thymin, cytosin og guanin) bundet til en femleddet sukker... Læs mere

 12. Albrecht Kossel

  1853-1927, tysk læge og biokemiker; professor i fysiologi ved universitetet i Berlin 1887-95, ved universitetet i Marburg 1895-1901 og ved universitetet i ... Læs mere

 13. perlemor

  stof, som dannes på indersiden af skallen hos en række snegle og muslinger. Der afsættes flade lameller af aragonit med tynde lag af organisk materiale i... Læs mere

 14. methylering

  kemisk proces, hvorved en methylgruppe (CH3−) indføres i et organisk eller uorganisk molekyle. Som eksempler kan nævnes methylering af syrer, fenoler, am... Læs mere

 15. Martin Rodbell

  1925-1998, amerikansk biokemiker, der under sin ansættelse i 1960'erne på laboratoriet på National Institutes of Health i Maryland karakteriserede en række... Læs mere

 16. NO-syntase

  enzym knyttet til visse cellers overflademembran, hvor det fremmer (katalyserer) dannelsen af nitrogenoxid (NO) ved spaltning af aminosyren arginin. NO er et l... Læs mere

 17. DNA-analyse

  en række analysemetoder til bestemmelse af mængde, sammensætning og finstruktur af ... ... Læs mere

 18. genom

  arvemasse. Et individs genom omfatter den genetiske information, det grundlagdes med ved befrugtningen, dvs. det arvemateriale som æg og sædceller har bidr... Læs mere

 19. mutation

  forandring i en celles arvemateriale (DNA), som kan videreføres til dattercellerne. Mutationer kan opstå i alle typer af celler, og man skelner mellem som... Læs mere

 20. DNA

  (eng. Deoxyribonucleic Acid), deoxyribonukleinsyre, kædeformet makromolekyle, der udgør arvematerialet i alle levende organismer og i mange virus. I organ... Læs mere

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki