Du søgte efter højvande

Viser 1-20 af 80

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. højvande

  den højeste vandstand i forbindelse med tidevand. Tidsrummet, hvor vandstanden stiger, kaldes flod. ... ... Læs mere

 2. fjæren

  ... Læs mere

 3. litoral

  (af latin litoralis, af litus 'strandbred, kyst', gen. litoris), processer eller organismer, der hhv. foregår og lever i den del af kysten, der er tørlagt ve... Læs mere

 4. lo

  drænkanal dannet af tidevand i marsken. Loen fungerer som dræn, når marskfladen er oversvømmet under ekstraordinært højvande. Et velfungerende losystem... Læs mere

 5. højsande

  stor, vegetationsløs sandø i Vadehavet. Højsander kan være op til flere km2 og ligger i dybenes mundingsområder.... ... Læs mere

 6. Lake Pontchartrain

  sø ved New Orleans i ... ... Læs mere

 7. vadehav

  kystnært, lavvandet farvand, der er præget af tidevand. Området er dækket af vand ved højvande og tørt ved lavvande. De tørlagte områder kaldes ... ... Læs mere

 8. Isar

  biflod til Donau. Den 283 km lange flod, der løber gennem München og udmunder lidt syd for Deggendorf i Tyskland, afv... ... Læs mere

 9. Knudedyb

  indtil 15 m dyb tidevandsrende mellem Fanø og Mandø i Vadehavet begrænset af højsandene Peter Meyers Sand, Flakstjerten og Keldsand. Mod vest blokeres Knud... Læs mere

 10. marint forland

  landområde, der ligger mellem den nuværende og en ældre kystlinje og er skabt af marine kræfter efter sidste ... ... Læs mere

 11. flod

  ...højvande, stigende vandstand ved tidevand; anvendes undertiden om den højeste vandstand. Modsat ebbe. ... Læs mere

 12. Paraguay

  port. Paraguai, biflod til Paraná og en af de største floder i Río de la Plata-systemet; 2550 km lang. Paraguay udspringer i blot 300 m højde i Mato Gr... Læs mere

 13. inddigning

  beskyttelse af lavtliggende landområder mod oversvømmelse fra hav, floder og vandløb ved opførelse af diger....Kunsten at fremskynde aflejring af opslæmme... Læs mere

 14. Pelvorm

  ... Læs mere

 15. tidevandsflade

  næsten vandret flade i tidevandsområder, bestående af slik, dvs. finkornede sedimenter med et højt indhold af organisk materiale. Den inddeles i vade, st... Læs mere

 16. Skallingen

  10 km lang og 2 km bred halvø, der med ... ... Læs mere

 17. kyst (Bølger, strøm og materialetransport)

  Bølger påvirker havbunden, når vanddybden bliver mindre end en halv bølgelængde, hvilket i de indre beskyttede danske farvande sker i ca. 6 m dybde; la... Læs mere

 18. landvinding

  kunstig omdannelse af vandarealer til kulturland vha. inddæmning og inddigning. Ved inddæmning afgrænses lavvandsområder i fx fjorde og vige mod havet m... Læs mere

 19. Donau

  Europas længste flod efter ... ... Læs mere

 20. tidevand

  rytmisk hævning og sænkning af havoverfladen over en periode på adskillige timer. Bevægelserne skyldes såkaldte tidevandsbølger, der hører til de læ... Læs mere

Viser 1-20 af 80

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki