Du søgte efter hals- og håndsret

Viser 1-14 af 14

 1. hals- og håndsret

  ret til at forfølge sager, der kunne medføre døds-, ... ... Læs mere

 2. grevskab

  len, ejendom, der giver sin indehaver ret til titel af greve. Grevskaber indførtes i Danmark ved grevernes privilegier i 1671. Besidderen af grevskabe... ... Læs mere

 3. hals

  en legemsdel, der forbinder hoved og krop og derfor kan opfattes som en mellemting. Den udsmykkes ofte med bånd, kæde, smykke eller – bl.a. i afrikanske ku... Læs mere

 4. Rusland (Historie - 1682-1917)

  Peter den Store og hans reformer Med ... ... Læs mere

 5. Ét hoved

  Umiddelbart efter årsskiftet viste det sig, hvilken forfatning, kongen agtede at lægge til grund for det nye kollegiesystem. Et dokument, senere kaldet arv... Læs mere

 6. Rigets nye regimente

  Ved konfiskationen af kirkegodset var kongen blevet landets største godsejer. Efterhånden som både bispe- og klostergodset blev konfiskeret, og bispernes ... Læs mere

 7. Reformarbejde

  I erhvervsmæssig henseende var Christian 2.s ideal det mere udviklede Vesteuropa, især Nederlandene, og sigtet med hans lovgivning og reformer var at forbe... Læs mere

 8. Danmarkshistorien

  Med den almindelige interesse for oldtiden og de antikke forfattere blev historieskrivningen draget ind i udenrigspolitikken, der var forbundet med historien... Læs mere

 9. Håndfæstningen forsvinder

  Med indførelsen af arveriget var første akt af det store efterårsdrama i 1660 spillet til ende. Men dermed var intet afgjort om den nye regeringsform. Bor... Læs mere

 10. Privilegier og magt

  Det voksende pres på bønderne i tiden omkring 1500 spores over hele landet, om end i forskellige former. Overalt gav det sig udslag i højere afgifter og g... Læs mere

 11. Lensadministrationen

  Lenet var fortsat den lokale forvaltningsenhed. Der var godslen og hovedlen. I godslenene var lensmanden blot administrator og driftsleder af krongods, en ho... Læs mere

 12. Konge, rigsråd og kirke

  Frederik 1. var fra sit fredelige hertugdømme kommet ind til en kongegerning, hvor problemerne tårnede sig op. Han havde måttet overtage sin forgængers g... Læs mere

 13. Colombia - historie

  Det over 1,1 mio. km2 store område, som i dag udgør Colombias territorium, var i førspansk tid beboet af flere indianerstammer. Deres kulturelle stade ku... Læs mere

 14. De uenige eksperter

  Om de intellektuelles synspunkter er vi langt bedre underrettet, fordi de har skrevet meget. I 1526 fik Christian 2. at vide som en nyhed fra Danmark, at bis... Læs mere

Viser 1-14 af 14

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki