Du søgte efter handelshindring

Viser 1-19 af 19

 1. handelshindring

  indgreb over for fri handel mellem lande. Handelshindringer forbindes oftest med importbeskyttelse, men kan også vise sig som tilskud til et lands eksport. ... Læs mere

 2. dåseøl

  øl aftappet og solgt på dåse. Den første dåseøl blev sendt på markedet i 1935 af The Krueger Co. of Newark, USA, og andre amerikanske bryggerier fulgt... Læs mere

 3. emballage

  indpakningsmateriale, som omslutter et produkt. Emballage har til formål at beskytte et produkt under distribution og transport, at bevare dets kvalitet og... Læs mere

 4. tekniske handelshindringer

  bestemmelser i fx miljølovgivning, som fastlægger tekniske krav til produkter eller kræver afprøvning og godkendelse, som særlig omfatter importerede pr... Læs mere

 5. GSP

  Generalized System of Preferences, Den Generelle Toldpræferenceordning, som muliggør en reduktion af handelshindringer for ulandenes eksport til EU. ... Læs mere

 6. Cassis de Dijon-princippet

  retsprincip fra EF-Domstolen. Navnet skyldes den franske likør Cassis, der var sagsgenstand i den dom fra 1979, hvor grundsætningen første gang kom til...... Læs mere

 7. handelsaftale

  aftale mellem to eller flere lande, der fastlægger rammerne for en udvidet samhandel. Aftalen kan være begrænset til enkelte erhvervssektorer, eller den kan... Læs mere

 8. CAFTA

  ...DR-CAFTA (Dominican Republic - Central American Free Trade Agreement), frihandelsaftale mellem USA og en række lande i Centralamerika (Costa Rica, El Sal... Læs mere

 9. toldunion

  gruppe af lande, mellem hvilke alle handelshindringer i form af told og kvantitative restriktioner er afviklet, og en... ... Læs mere

 10. EU - Den Europæiske Fælles Akt

  I en hvidbog om det indre marked kritiserede Kommissionen i 1985, at afskaffelsen af grænsekontrollen mellem medlemsstaterne og fjernelsen af tekniske hande... Læs mere

 11. Egypten - økonomi

  Under sovjetisk indflydelse lod præsident Nasser 1954-70 staten indtage en dominerende rolle i samfundsøkonomien; fx blev banker og virksomheder nationalis... Læs mere

 12. handelspolitik

  et lands forsøg på at fremme indenlandske eller internationale økonomiske og politiske mål gennem tilrettelæggelse af rammerne for sin udenrigshandel. Han... Læs mere

 13. frihandel

  international handel, som ikke søges begrænset ved offentlige indgreb, fx i form af told, mængdemæssige import- og eksportrestriktioner og tekniske hande... Læs mere

 14. EU - 7.9. Miljøpolitik

  Romtraktaten fra 1957 indeholdt ikke bestemmelser om miljøpolitik. De første direktiver på miljøområdet er fra omkring 1970, og de gennemførte fælles... Læs mere

 15. arbejdsmiljø

  sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår af fysisk og psykisk art, som et arbejde udføres under. Mange påvirkninger fra arbejdet spiller en rolle for den en... Læs mere

 16. globalisering

  den dynamiske udveksling af kapital, varer, ideer, information og mennesker hen over landegrænser og kontinenter og den deraf følgende stadig mere vidtgå... Læs mere

 17. SI-systemet

  SI, internationalt, kohærent enhedssystem etableret af ... ... Læs mere

 18. EU - 7.2. Associering og forhold til tredjelande

  EUs forhold til tredjelande kan illustreres med en præferencepyramide, hvori tredjelandene rangordnes efter, hvor fri en markedsadgang de har til EU. Øver... Læs mere

 19. metrologi

  læren om mål og vægt, målemetoder og måleinstrumenter. I moderne samfund, hvor varer og industriprodukter handles over hele verden, og hvor grænser fo... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki