Du søgte efter havmiljø

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste
 1. havmiljø

  miljøet i havet. Det naturlige havmiljø trues af menneskets påvirkning, som kan skade havets dyre- og planteliv og menneskets mulighed for at udnytte have... Læs mere

 2. GEF

  ...Global Environmental Facility, global miljøorganisation, etableret i 1991 af UNDP, UNEP og Verdensbanken. GEF finansierer bl.a. projekter, der beskæftiger... Læs mere

 3. Vand & Miljø

  dansk tidsskrift for vandmiljø, påbegyndt 1984, fra 1994 videreført som Vand & Jord. Tidsskriftet, der udkom med 12 numre årlig i et oplag på 1000-150... Læs mere

 4. Østersøkonventionen

  konvention om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet, indgået 1974 af Østersøens d... ... Læs mere

 5. Mennesker påvirker havmiljøet

  Iltsvind og forurening af vore havområder er blevet en del af hverdagen. Bl.a. gør medierne os jævnligt opmærksom på problemerne, og deres interesse for... Læs mere

 6. Fiskeriets virkning på havmiljøet

  Man har nok altid været bekymret for, hvordan fiskeriet påvirker havmiljøet. Helt tilbage i 1300-tallet udtrykte det engelske parlament således i en henv... Læs mere

 7. Bo Riemann

  f. 1946, dansk biolog, professor, dr.scient., fra 1996 forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Havmiljø og Mikrobiologi, fra 1997 adjunge... Læs mere

 8. Forurening

  Mennesker påvirker havmiljøet Iltsvind og forurening af vore havområder er blevet en del af hverdagen. Bl.a. gør medierne os jævnligt opmærksom på pro... Læs mere

 9. Samspillet mellem næringsstoffer og miljøfarlige stoffer

  Det er vigtigt at understrege, at påvirkningen af vores havmiljø med næringsstoffer og miljøfarlige stoffer sker samtidigt, og at de derfor ikke kan opfatt... Læs mere

 10. Litteratur: Havet som menneskets spisekammer

  Supplerende læsning ICES. 2005. Report of the ICES Advisory Committee on Fishery Management, Advisory Committee on the Marine Environment and Advisory Commi... Læs mere

 11. Fra viden til handling

  Havet har i manges øjne været en uudtømmelig ressource og en skraldespand uden grænser. Men de sidste årtier har vist os, at ressourcerne slipper op, hvis... Læs mere

 12. Vandmiljøplanen

  Selvom Danmark havde haft et miljøministerium siden 1971 og en overordnet miljølov siden 1973, var miljøpolitikken længe et område, der ikke blev højt ... Læs mere

 13. Bogens medarbejdere

  Bent Vismann er lektor, lic.scient. og ansat ved Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Han arbejder især med de hvirvelløse dyrs økofysiol... Læs mere

 14. Tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer

  De danske farvande modtager næringsstoffer og miljøfarlige stoffer fra en række forskellige kilder. Stofferne ledes fra land direkte ud til havet via vand... Læs mere

 15. iltsvind

  et fald i koncentrationen af opløst ilt i vandmiljøet til et så lavt niveau, at dyr og planter kan tage skade. I havvand er iltforholdene gode for fisk o... Læs mere

 16. Fra istid til nutid

  Resumé Denne oversigt præsenterer hovedtrækkene i de danske pattedyrs historie gennem de sidste 20.000 år, hvilket svarer til perioden efter isens maksi... Læs mere

 17. De yngre lag fra Sen Kridt

  De yngre lag fra Sen Kridt, fra Maastrichtien, ses i de meget iøjnefaldende kridtklinter langs kysterne på Stevns, Møn og i Nordjylland. I disse områder ... Læs mere

 18. Havet som menneskets spisekammer

  Danmark har en lang kystlinje og er omgivet af produktive havområder. Det er derfor ikke underligt, at havet altid har været en vigtig kilde til mad og velst... Læs mere

 19. Beskyttelse og fremtid

  I dag trues havmiljøet især af forurening med plantenæringsstoffer og miljøgifte, selv om overudnyttelse af havets ressourcer også truer dets tilstand på... Læs mere

 20. Kambrium

  Ved begyndelsen af den kambriske periode var hele Baltica én stor nederoderet grundfjeldsflade. Rekonstruktioner af den fortidige geografi viser, at kontine... Læs mere

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki