Du søgte efter havtorn

Viser 1-20 af 32

Forrige 1 2 Næste
 1. havtorn

  ...sandtidse, klintepil, klittorn, Hippophaë rhamnoides, vidt udbredt art i ... ... Læs mere

 2. klittorn

  se havtorn. ... Læs mere

  Tags:

 3. sandtidse

  se havtorn. ... Læs mere

 4. klintepil

  ...Hippophaë rhamnoides, planteart i sølvbladfamilien, se havtorn. ... Læs mere

 5. særbo

  ...tvebo, plante med enkønnede blomster, der er fordelt på særskilte hanlige og hunlige individer. Afledt af det latinske dioica, fx i Urtica dioica (stor n... Læs mere

 6. krat

  bevoksninger af vilde buske eller små, tætstående og ofte forvredne træer. Pil, havtorn, kristtorn, hassel, birk og asp danner naturlige krat. Vinden er en... Læs mere

 7. kvælstoffiksering

  ...kvælstofbinding, bakteriers omdannelse af luftens kvælstof (N2) til ammoniak (NH3), som indbygges i cellebestanddele, fx aminosyrer og proteiner. Kvælsto... Læs mere

 8. sølvbladfamilien

  ...Elaeagnaceae, plantefamilie med tre slægter og ca. 45 arter udbredt fra tempererede og subtropiske egne på den nordlige halvkugle til tropisk Asien og Aus... Læs mere

 9. Dryastid

  (efter planten dryas), afsnit med arktisk eller subarktisk klima i slutningen af sidste istid. Denne såkaldte senglacialtid havde tre kolde perioder: Ældste ... Læs mere

 10. bakterieknolde

  2-3 mm lange udvækster på rødder af planter, især fra ... ... Læs mere

 11. nitrogenfiksering

  kvælstoffiksering. Mange bakterier og arkebakterier (Archaea) kan reducere frit kvælstof (N2) til ammoniak (NH3), der kan udnyttes i opbygningen a... ... Læs mere

 12. actinomyceter

  Actinomycetes, strålesvampe, stor gruppe af bakterier. Nogle kan vokse til grenede eller ugrenede tråde, som i mikroskopet ligner svampemycelier. De fleste... Læs mere

 13. mikrobiologi (Økologi)

  Der findes mikroorganismer overalt på Jorden og i meget store tal: Der er op til 100 mio. levende bakterier pr. gram jord og ca. 100.000 spiredygtige svampe... Læs mere

 14. klit

  bakke af vindaflejret sand, af og til med fint grus. Klitsandet består hovedsagelig af 0,1-0,5 mm store korn. Nogle grundformer og udviklingstendenser er ... Læs mere

 15. Jammerbugt Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Region Nordjylland. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Kommunens administr... ... Læs mere

 16. Tversted Å

  12 km langt vandløb i Vendsyssel. Det udspringer i Måstrup Mose 17 m.o.h. og løber mod nordvest, først som Moseå, dernæst som Trynå. På de sidste ki... Læs mere

 17. Kystklinterne

  Klinter af kridt, kalk, ler og sand findes mange steder langs de danske kyster. De største og mest kendte kridt- og kalkklinter er Møns og Stevns klinter, ... Læs mere

 18. Varnæs

  by i Sønderjylland 12 km øst for Aabenraa; 466 indb. (2011). Udskiftningen i Varnæs 1711 var den første af myndighederne organiserede udskiftning i det ... Læs mere

 19. Krat

  Krat eller kratskov er en vedplantevegetation, der består af buske eller træer, der ikke umiddelbart vil danne højstammet skov eller blive højere end de ... Læs mere

 20. Strandoverdrevets planter

  Strandoverdrev er den gængse betegnelse for den lysåbne og ret tørre vegetation, der ofte findes oven for saltengen. Strandoverdrevene kan danne en zone i... Læs mere

Viser 1-20 af 32

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki