Du søgte efter hegemoni

Viser 1-20 af 20

 1. hegemoni

  lederskab, overherredømme, oprindelig brugt i forbindelse med de oldgræske bystaters militære alliancer, hvori det fastsattes, hvilken af bystaterne der s... Læs mere

 2. hegemonisk

  (af gr. hegemonikos), fremherskende; vedr. hegemoni. ... Læs mere

 3. hegemonisme

  (af eng. hegemonism, af gr. hegemoni + -isme), en politisk udøvelse af magt af næsten imperialistisk karakter. ... Læs mere

 4. internationale regimer

  inden for politologi de spilleregler, der udgør grundlaget for samarbejde mellem stater indbyrdes og mellem stater og andre aktører på forskellige sagsområ... Læs mere

 5. kvinderet

  juridisk disciplin med sammenhængen mellem kvindekøn og retssystem som systematiserende perspektiv. Kvinderetten er en del af en nyere retsvidenskabelig trad... Læs mere

 6. konsensus

  (af lat. consensus 'enighed, overensstemmelse', af kon- og sensus 'følelse, mening'), samtykke, enighed, overensstemmelse mellem medlemmerne i et socialt syst... Læs mere

 7. ny verdensorden

  idé om en politisk enighed blandt verdens stater om fred, demokrati og menneskerettigheder, lanceret efter afslutningen på den kolde krig. USAs præsident Ge... Læs mere

 8. magtbalance

  dels det til enhver tid herskende magtforhold mellem de vigtigste stater i et system, hvad enten det drejer sig om det globale system eller et regionalt system... Læs mere

 9. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  ...Socialdemokratiska arbetarepartiet, Socialdemokraterna, SAP, svensk politisk parti, grundlagt 1889. I samarbejde med LO (dannet 1898), hvis medlemmer indt... Læs mere

 10. Milano (Historie)

  Milano, antikkens Mediolanum, var oprindelig en keltisk bosættelse, der i 222 f.Kr. blev erobret af romerne; i 89 f.Kr. blev byen municipium. Mediolanum var s... Læs mere

 11. subkultur

  inden for sociologi et begreb, der omfatter befolkningsgrupper med en levemåde eller livsstil, der afviger fra samfundets dominerende kultur. Subkultur bet... Læs mere

 12. Den Østrigske Arvefølgekrig

  fællesbetegnelse for en række væbnede konflikter 1740-48 mellem flere europæiske stater, der blev knyttet sammen af striden om arvefølgen i ... ... Læs mere

 13. ideologier i 1900-tallet

  1900-t. er ofte blevet kaldt ideologiernes århundrede. Første halvdel af århundredet blev præget af stalinisme, fascisme og nazisme. Anden halvdel blev ... Læs mere

 14. Sverige - historie

  En konge omtales omkring 830, da Ansgar missionerede i ... ... Læs mere

 15. Preussen

  Prøjsen, latin Borussia, tidligere hertugdømme og kongerige i nuværende Tyskland, Polen, Litauen og Hviderusland. Navnet Preussen stammer fra den balti... Læs mere

 16. Italien - historie (1400-t.-1700-t.)

  1400-t. Fra senmiddelalder til renæssance Økonomisk og socialt betød den sorte død og de næsten cyklisk tilbagevendende epidemier, at befolkningstallet... Læs mere

 17. Knud 2. den Store

  kort før 1000-12.11.1035, konge. Endnu ganske ung deltog Knud i faderens togt 1013 der resulterede i herredømmet over England, og da kong Sven døde allere... Læs mere

 18. Italien - historie (1796-1991)

  Revolution og restauration (1796-1848) Med Den Franske Revolution og de efterfølgende Revolutions- og Napoleonskrige blev den italienske halvø atter inddr... Læs mere

 19. magt

  spiller som begreb en væsentlig rolle i ... ... Læs mere

 20. J.H.E. Bernstorff

  Johan Hartvig Ernst Bernstorff,  13.5.1712-18.2.1772, greve, udenrigsminister. Født i Hannover, død i Hamburg, begravet i Siebeneichen k. i Lauenburg. Som y... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki