Du søgte efter herbivor

Viser 1-15 af 15

 1. herbivor

  (af lat. herba 'plante' og afledn. af vorare 'æde'), planteæder, se ernæringsmåder og fødenet. ... Læs mere

 2. -fag

  græsk og internationalt 2. sammensætningsled, der betegner noget, der fortærer noget. Fytofag betyder fx 'planteædende', især om insekter. Ordet er dan... Læs mere

 3. kandebærer

  ...Nepenthes, slægt af kødædende planter i kandebærerfamilien (Nepenthaceae) med ca. 120 arter i tropisk-subtropisk regnskov. Hovedudbr... ... Læs mere

 4. sekundærproduktion

  inden for økologi produktionen af planteædende dyr (herbivorer). Alger og planter er det første led i fødekæderne (primærproducenter), planteæderne det ... Læs mere

 5. Pesticidernes direkte betydning

  De giftstoffer, der bruges i landbruget, kaldes både for pesticider, sprøjtemidler og plantebeskyttelsesmidler. Herbicider er gifte mod ukrudt, fungicider ... Læs mere

 6. Tilpasninger hos rørsumpens smådyr

  En rørsump er ofte en monokultur; vegetationen er derfor artsfattig i forhold til andre mosetyper. sammenlignet med andre planter har tagrør til gengæld e... Læs mere

 7. Hedelyng

  Hedelyng er den vigtigste planteart på danske heder. Det er i høj grad den, der bestemmer vilkårene for de andre planter og for dyrene. Hedelyngs livscykl... Læs mere

 8. Litteratur: Nåleskov

  Bisgaard, C. 1972. Den røde skovmyre. – Biologisk Orientering. Gyldendal, København. Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia... Læs mere

 9. Græsning og andre former for herbivori

  Den generelle betegnelse for dyrs fortæring af levende plantemateriale er herbivori. Herbivori omfatter foruden det, man sædvanligvis forstår ved græsnin... Læs mere

 10. Samspil mellem det åbne lands organismer

  Mellem organismerne i det åbne lands naturtyper er der et utal af påvirkninger og vekselvirkninger – konkurrence, græsning eller herbivori, parasitisme,... Læs mere

 11. fødenet

  føderelationerne mellem organismerne i et økosystem. Organisk materiale danne... ... Læs mere

 12. ernæringsmåder

  ... de mange forskellige måder, som levende organismer skaffer sig næring på. Der er to fundamentalt forskellige ernæringsmåder. Ved den ene, som findes h... Læs mere

 13. Litteratur: Dynamik og forstyrrelser i skoven

  Aude, E., D.N. Hansen, P.F. Møller & T. Riis-Nielsen. 2002: Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ. – Faglig rapport fra DMU, nr. 389 ... Læs mere

 14. Litteratur: Moserne og de ferske enge

  Agger, P., P. Christensen, A. Reenberg og B. Aaby. 2002. Det fede landskab. Landbrugets næringsstoffer og naturens tålegrænser. – Vismandsrapport 2002. ... Læs mere

 15. cyklus

  En cyklus er karakteriseret ved mere eller mindre regelmæssigt tilbagevendende fænomener, hændelser, ensartede processer eller tilstande. ... ... Læs mere

Viser 1-15 af 15

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki