Du søgte efter hofmarskal

Viser 1-20 af 95

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. hofmarskal

  ... leder af kongens hofstat, hoffets husholdning og institutioner, i særdeleshed hofmarskallatet, der er monarkens sekretariat. Hofmarskallen har tæt kontak... Læs mere

 2. Lord Chamberlain

  (eng.), overkammerherre; hofmarskal. ... Læs mere

 3. marskal

  (af glda. mar(-) 'hest' og skalk 'tjener', dvs... ... Læs mere

 4. hofchef

  leder af en hofadministration, især for en (enke)dronning, kronprins eller kronprinsesses hofstat. Kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys hofstat er ledet... Læs mere

 5. Tyge Rothe

  16.1.1731-19.12.1795, dansk humanistisk og økonomisk forfatter og godsejer. Ved hofmarskal A.G. Moltkes mellemkomst fik Rothe et kongeligt rejselegat, og efte... Læs mere

 6. Hofmarskaller

  ... Læs mere

 7. W.F. von Platen

  Wilhelm Friedrich von Platen, 1667-1732, dansk overbygningsdirektør og hofmarskal. Efter en kongeligt betalt uddannelsesrejse 1699-1702 til bl.a. Rom og Par... Læs mere

 8. Christoph von Dohna

  1539-1584, dansk officer. Von Dohna indvandrede fra Preussen, førte efter Daniel Rantzaus død den danske hær 1569-70 og var hofmarska... ... Læs mere

 9. Michael Ehrenreich

  f. 9.2.1954, dansk journalist, redaktør og fra 2015 hofmarskal. Michael Ehrenreich er uddannet journalist og var 1982-2003 ansat på Berlingske Tidende, hvo... Læs mere

 10. Holsteins Palæ

  ...Lützows Palæ, i Stormgade i København blev opført 1687 for hofmarskal Henning Ulrich von Lützow. Det blev i 1725 erhvervet af J.G. von Holstein, hvis s... Læs mere

 11. Sparresholm

  hovedgård (sædegård) 12 km øst for Næstved. Af Paddeborg er der fundet rester af ringmur fra ca. 1200 og et svært tårn. Borgen blev i 1345 erobret af... Læs mere

 12. Charlotta Dorothea Biehl

  1731-1788, dansk forfatter. Hun var den første kvinde i Danmark, der var i stand til at leve af sit forfatterskab. Hendes far, inspektør ved Det Kgl. Dans... Læs mere

 13. Hans Sølvhøj

  Hans Juul Sølvhøj, 11.7.1919-28.12.1989, dansk politiker og hofmarskal. Sølvhøj tog skoleembedseksamen i 1945 og blev i 1947 studiekredsleder i Danmarks ... Læs mere

 14. Knud Pedersen Gyldenstierne

  ca. 1480-1552, dansk rigsråd. Gyldenstierne fik efter lensmandsposter på Ålholm, Vordingborg og Kalundborg Slot plads i rigsrådet i 1529, hvor han tog d... Læs mere

 15. Johan Ludvig Holstein

  1694-1763, dansk lensgreve og embedsmand, søn af J.G. von Holstein. Holstein blev i 1721 hofmarskal hos kronprins ... ... Læs mere

 16. Johan Sigismund Schulin

  18.8.1694-13.4.1750, dansk udenrigsminister. Schulin var søn af en præst i Bayern og fik en grundig akademisk uddannelse; på det grundlag blev han hofmes... Læs mere

 17. hof (Det danske hof - Hoffet under det konstitutionelle monarki)

  I Danmark indførtes med Grundloven af 1849 en klarere sondring mellem statens og kongens finanser. Statens ydelse til kongen blev fastsat ved lov om civillist... Læs mere

 18. Reventlow

  fogedslægt fra Ditmarsken med navn efter en nu forsvunden lokalitet ved Windbergen. Slægten udvandrede i 1100-t. til den østlige del af Holsten, hvor den ... Læs mere

 19. Adam Gottlob Moltke

  1710-1792, dansk statsmand og lensgreve. Som født ind i en ... ... Læs mere

 20. Søren Haslund-Christensen

  f. 1933, dansk hofmarskal og generalmajor; søn af Henning Haslund-Christensen. Haslund-Christensen udnævntes i 1982 til oberst, var 1982-85 chef for 1. Jyske... Læs mere

Viser 1-20 af 95

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki