Du søgte efter holo-

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste
 1. holo-

  (af gr. holos hel), hel; fuldstændig (fx holografi). ... Læs mere

  Tags:

 2. User:holo6

  • User:holo6

  Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere. ... Læs mere

 3. hol-

  se holo-. ... Læs mere

  Tags:

 4. holosiderisk

  (af gr. holo- + sideros jern), helt igennem af jern. ... Læs mere

  Tags:

 5. holokain

  (af gr. holo- + kaiein brænde + lat. -in), et middel til lokalbedøvelse. ... Læs mere

 6. holokrystallin

  (af gr. holo- + lat. crystallinus, af gr. krystallinos), helt igennem krystallinsk. ... Læs mere

 7. holocen

  (gr. holo- + -cen, -cæn), inden for geologi vedr. den nuværende geologiske tid. ... Læs mere

  Tags:

 8. holotopisk

  (af gr. holo- + topos sted), vedr. et organs leje i forhold til legemet. ... Læs mere

  Tags:

 9. holohyalin

  (gr. holo- + hyalin), om mineral, som er helt gennemsigtig og glasagtig. ... Læs mere

 10. holopelagisk

  (af gr. holo- + pelagios vedr. havet), inden for zoologi som tilbringer hele livet i de frie vandmasser. ... Læs mere

 11. holoplankton

  (gr. holo- + plankton), plankton, som altid holder sig svævende og holder til i det åbne hav; det modsatte af meroplankton. ... Læs mere

 12. holofytisk

  (af gr. holo- + -fyt), inden for botanik om plante, som kan erhverve al sin næring ad uorganisk vej. ... Læs mere

 13. holoblastisk

  (af gr. holo- + blastos spire, skud), om æg, som gennemgår en fuldstændig kløvning; det modsatte af meroblastisk. ... Læs mere

 14. holografon

  (gr., af holo- + grafein skrive), dokument, som helt igennem er skrevet (ikke blot underskrevet) af udstederen. ... Læs mere

 15. holokaust

  (af lat. holocaustum, af gr. holokauston, af holo- + kaustos brændt, af kaiein brænde), brændoffer; d.s.s. holocaust. ... Læs mere

 16. holokrin sekretion

  (gr. holo 'det hele' og krinein 'udskille'), sekretionsmåde, hvor en celle ophober sit sekret for til sidst at dø og henfalde, hvorved sekretet frigøres. Hu... Læs mere

 17. holotype

  (af gr. holos 'hel' og type), typeeksemplar, det individ, der vælges til at repræsentere en nybeskrevet plante- eller dyreart. ... Læs mere

 18. holoedrisk

  (af gr. holos 'hel' og afledn. af hedra 'flade'), den krystalklasse inden for hvert af de syv krystalsystemer, som er i besiddelse af det maksimale antal symme... Læs mere

 19. hologram

  (af gr. holos 'hel' og -gram), komplekst diffraktionsgitter, i reglen på fotografisk plade eller film, som rigtigt belyst vil vise et tredimensionalt billede.... Læs mere

 20. hemiol

  ... (af hemi- og gr. holos 'hel'), rytmisk figur, der fremkommer, ved at der i tredelt takt optræder en ræk... ... Læs mere

Viser 1-20 af 27

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki