Du søgte efter human-

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. human-

  (af lat. humanus menneskelig, af homo menneske), vedr. mennesket (fx humanisme). ... Læs mere

  Tags:

 2. human

  (af lat. humanus, af homo menneske), menneskekærlig; skånsom; barmhjertig; det modsatte af inhuman. ... Læs mere

  Tags:

 3. human dannelse

  (se human), humanistisk dannelse. ... Læs mere

 4. human resources

  ...HR, personale. Fx er en human resource manager en personalechef. ... Læs mere

 5. human capital

  (eng. 'menneskelig kapital'), den viden og erfaring, som den enkelte person eller den samlede arbejdsstyrke er i besiddelse af, og som erhverves gennem investe... Læs mere

 6. human relations

  (eng. 'menneskelige relationer'), arbejdssociologisk teori om betydningen af de mellemmenneskelige relationer i arbejdslivet. Teoriens grundlæggende erkendels... Læs mere

 7. human resource management

  ledelsesstrategi, som oprindelig blev udviklet i USA i 1950'erne og 1960'erne med henblik på at udnytte de menneskelige resurser i virksomheder og organisat... Læs mere

 8. Human Development Index

  ...HDI, indeks, som siden 1990 er blevet udarbejdet af FNs udviklingsprogram, UNDP, og offentliggøres i den årlige Human Development Rep... ... Læs mere

 9. Human Rights Watch

  international menneskerettighedsorganisation, oprettet i USA i 1978 med det formål at dokumentere, påtale og eksponere menneskeretskrænkelser i alle dele ... Læs mere

 10. human genom-projektet

  internationalt forskningssamarbejde med det formål at kortlægge menneskets arveegenskaber i detaljer og bestemme rækkefølgen af de lidt over 3 mia. basep... Læs mere

 11. HABITAT United Nations Centre for Human Settlements

  se UNCHS. ... Læs mere

 12. Edgar Morin

  f. 1921, fransk sociolog med et omfattende og idérigt forfatterskab. Han har beskæftiget sig med moderne massemedier, fx i bogen L'Esprit du temps (1962, da.... Læs mere

 13. humanoid

  (lat. human- + gr. -oid), om væsen menneskelignende. ... Læs mere

  Tags:

 14. HR

  fork.f. human resources. ... Læs mere

 15. HRM

  fork.f. human resource management. ... Læs mere

 16. humanbiolog

  (lat. human- + gr. biolog), person, der er kender af og forsker i humanbiologi. ... Læs mere

 17. humanitet

  (af lat.), menneskelighed; human tænkemåde. ... Læs mere

  Tags:

 18. menneskelig kapital

  mængden eller værdien af en persons arbejdskraftresurser og kvalifikationer. Se human capital. ... Læs mere

 19. case-studie

  (af eng. case 'tilfælde' og studie), kvalitativ undersøgelse af et konkret og afgrænset tilfælde med det formål at opnå detaljeret og praktisk baseret vi... Læs mere

 20. evidensbaseret medicin

  (1. led af 1. ord af lat. evidentia 'det at være indlysende', af ex- og videre 'se, kigge frem'), systematisk og kritisk vurderet fagligt grundlag for beslutn... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki