Du søgte efter hundestejler

Viser 1-20 af 20

 1. hundestejler

  ...Gasterosteidae, familie af fisk beslægtet med nålefisk. De syv arter findes i tempererede områder på den nordlige halvkugle i både salt-, brak- og fers... Læs mere

 2. tangsnarre

  art af hundestejler. ... Læs mere

 3. rørnæser

  ...Aulorhynchidae, fiskefamilie med to kystnære arter, én ud for Japan og en anden ved Nordamerikas Stillehavskyst. I udseende og levevis minder de meget om ... Læs mere

 4. Overflader

  Fiskenes overflade er som allerede omtalt betydeligt glattere og med færre fremspring end landdyrenes. Det er en tilpasning til livet i det mere tyktflydend... Læs mere

 5. Havets miljø og natur ændrer sig

  Den 7000 km lange kystlinje omkring Danmark giver os en række helt enestående naturtyper. Strandenge, rørsumpe, klitter, klinter, bugter, vige og øer dan... Læs mere

 6. rørmundede

  ...Syngnathoidei, fiskegruppe beslægtet med hundestejler. Den omfatter otte familier med i alt 250 arter. De har alle en forlænget, rørformet snude med en l... Læs mere

 7. Osmoregulering

  Marine, hvirvelløse dyrs kropsvæske har en ion-sammensætning, der grundlæggende er den samme som det omgivende havvands, og hos de fleste arter ændrer b... Læs mere

 8. Parasitter hos fisk

  De fleste lystfiskere, der har fanget og renset torsk, er stødt på torskens gælleorm (Lernaeocera branchialis) – en rød, flere cm lang, snoet „orm“... Læs mere

 9. Fisk

  Damme kan som nævnt være helt uden fisk. Det kan skyldes manglende indvandring, for ringe levevilkår, iltsvind, udtørring eller bundfrysning. Indvandring... Læs mere

 10. bændelorme

  Cestoda, klasse af indvoldsor... ... Læs mere

 11. Helt og snæbel - laksefisk med mange former

  To mindre kendte repræsentanter for laksefiskene er slægtningene helt og snæbel. Begge tilhører slægten Coregonus, der er vidt udbredt i Nordeuropa, Si... Læs mere

 12. Strandzonen

  Det område, der strækker sig fra vandkanten til ca. 5 m’s dybde, kaldes strandzonen. Afhængigt af vegetationen opdeles den i grønalgebæltet, ålegræs... Læs mere

 13. Bunden på lavt vand

  Det lave vand i Østersøen er rigt på næringsstoffer, og da lys ikke er begrænsende, er produktionen af større fasthæftede grønalger, brunalger og blo... Læs mere

 14. Vandløbenes fiskearter

  Fiskearter fra udspring til udløb Øverst i vandløbet dominerer oftest tre- og nipigget hundestejle, ørred, elritse og bæklampret. Nederst i vandløbet ... Læs mere

 15. gydning

  fisks formering, at gyde æg og sæd. Langt de fleste fisk lægger æg; nogle få arter føder unger, hvor der sker en indre befrugtning efter parring. Gydni... Læs mere

 16. Grønland - dyreliv

  Grønlands fauna er artsfattig, men de enkelte arter optræder ofte med store bestande. Havet er rigt på fisk og hvirvelløse dyr, navnlig i de mildere vest... Læs mere

 17. Søernes fiskearter

  Der findes i alt ca. 55 arter af ferskvandsfisk her i landet. Den almindeligste ferskvandsfisk er skallen, og den mest sjældne er uden tvivl dyndsmerlingen... Læs mere

 18. Klippekystens smådyr

  I Danmark findes klippekyst kun på det nordlige Bornholm, men denne kystform er almindelig i store dele af verden inkl. det øvrige Skandinavien. En klippek... Læs mere

 19. P. C. Abildgaard

  Peter Christian Abildgaard,  22.12.1740-21.1.1801, veterinær. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). A. fik sin første undervisning a... Læs mere

 20. Dammenes miljø og organismer

  Føde- og næringsstofgrundlaget Den føde, planteædende smådyr får adgang til i damme, stammer i nogen udstrækning fra fotosyntese udført af deres egn... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki