Du søgte efter husdyr

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste
 1. markfred

  i jordfællesskabets tid skærmning af marken mod kreaturer og vildt; inden tilsåning blev marken lyst i fred, hvilket indebar, at hegn, gærder, grøfter og ... Læs mere

 2. kød- og benmel

  protein- og kvælstofholdige produkter fra dyrekroppe og fugle- og pattedyrrester, fx fra slagtninger; benyttes som protein- og mineralfoder, kompostblanding... Læs mere

 3. industrifisk

  fisk, der anvendes til fremstilling af fiskemel og -olie. I... ... Læs mere

 4. Bunyavirus

  ... familie af ca. 300 RNA-virus inddelt i fem slægter, Bunya-, Phlebo-, Hanta-, Nairo- og Uukuvirus. Virus navngives oftest efter geografisk oprindelse. Infe... Læs mere

 5. græsningsskov

  skov, der græsses eller tidligere blev græsset af husdyr, fx kvæg eller får, eller af hjorte. Græsningsskov er som regel kendetegnet ved at være lysåb... Læs mere

 6. strandeng

  vegetationstype ved kyster. Langs beskyttede saltvands- og brakvandskyster udvikles der på lavtliggende arealer, som regelmæssigt oversvømmes med havvand... Læs mere

 7. Møn - forhistorie

  På Møn er fundet mange flintredskaber fra stenalderen, forarbejdet af øens rige, naturlige flintforekomster. I Hårbølle er der således fundet 16 smukk... Læs mere

 8. B. Bang

  Bernhard Bang, 1848-1932, dansk læge og dyrlæge, professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Hans videnskabelige forskningsarbejde blev rettet ... Læs mere

 9. Forskningscenter Foulum

  den største enhed under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, der er e... ... Læs mere

 10. fotosensibilisering

  ...soleksem, lyseksem, overfølsomhed hos husdyr over for langbølget lys i modsætning til almindelig solskoldning, der skyldes kortbølget, ultraviolet lys. ... Læs mere

 11. landbrugsuddannelser

  ... uddannelser til faglært landmand, driftsleder, agrarøkonom, jordbrugsteknolog og ... ... Læs mere

 12. Kairouan

  ...al-Qayrawan, by i Tunesien; 117.900 indb. (2004). Byen ligger på en tør græssteppe inde i landet i det nordlige ... ... Læs mere

 13. forbrænding (Halmforbrænding)

  Danmarks betydelige produktion af halm kan kun i ringe omfang nyttiggøres direkte, fx som strøelse til husdyr. Afbrænding på markerne er miljømæssigt uac... Læs mere

 14. Mesoamerika (Landbrug og kost)

  Fødegrundlaget i Mesoamerika bestod primært af majs, squash og bønner, og da man anlagde majsmarker, milpaer, i meget forskellige typer klimaer, udvikledes ... Læs mere

 15. Desmond Morris

  f. 24.1.1928, britisk zoolog, surrealistisk maler og forfatter. Desmond Morris var leder af Granada TV and Film ved Zoological Society of London 1956-59, og... Læs mere

 16. New Zealand - forhistorie

  New Zealands urbefolkning, som maorierne stammer fra, synes beslægtet med befolkningen i det østlige Polynesien, hvorfra indvandring sandsynligvis fandt st... Læs mere

 17. hjorte (hjorteavl og hjortefarme)

  Hjortefarme blev introduceret i Danmark i begyndelsen af 1980'erne. Hjortedyr i hjortefarme betragtes som husdyr og er underlagt samme lovgivning som det ø... Læs mere

 18. MRSA

  forkortelse for Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus, type af stafylokokker, der har udviklet resistens over for ... ... Læs mere

 19. Hwang Woo-Suk

  f. 1953, sydkoreansk dyrlæge og stamcelleforsker. Ved Seoul National University forskede Hwang i metoder til kloning af husdyr, bl.a. som led i fors... ... Læs mere

 20. klæger

  ...Tabanidae, familie af laverestående ... ... Læs mere

Viser 81-100 af 100

Forrige 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki