Du søgte efter husleje

Viser 1-20 af 53

Forrige 1 2 3 Næste
 1. husleje

  beløb, som en lejer af en bolig, en butik eller et andet lokale betaler til udlejer. I princippet skal huslejen dække udlejers kapitalomkostninger, dvs. rent... Læs mere

 2. boligafgift

  se husleje. ... Læs mere

 3. overhead

  en virksomheds driftsudgifter, fx til administration og husleje. ... Læs mere

  Tags:

 4. boligåger

  udlejers udnyttelse af en andens bolignød ved krav om en urimelig høj husleje. Efter lejelovgivningen kan det være strafbart at kræve højere leje end till... Læs mere

 5. privat forbrug

  ...privat konsum, husholdningernes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser til direkte forbrug, fx fødevarer, tøj og husleje. De danske husholdningers ... Læs mere

 6. husvildebolig

  bolig til en person eller familie, der har mistet sin hidtidige bolig og står uden tag over hovedet, dvs. til personer, som er sat ud af deres bolig o.l., m... Læs mere

 7. bofællesskab

  en boform, hvor menneskers behov for såvel privatliv som fællesskab søges forenet. Flere familier eller enkeltpersoner bor i samme hus, i et arkitekttegnet ... Læs mere

 8. det lejedes værdi

  lejeretligt begreb, som anvendes ved vurderingen af, om den gældende leje i et beboelses- eller erhvervslejemål skal forhøjes eller nedsættes. Ved lejefast... Læs mere

 9. nettoydelse

  ...nettoudgift, ved ejerbolighandler de låneydelser, afgifter mv., som køber årlig/månedlig skal betale efter skat. Nettoydelsen er lig bruttoydelsen minus... Læs mere

 10. privatejet lejebolig

  privat lejebolig, bolig, som er ejet af en privat ejer og sædvanligvis beboet af en anden end ejeren. Private lejeboliger omfatter boliger i egentlige priva... Læs mere

 11. Lejeloven

  egl. Lov om leje, lov, der regulerer leje af hus eller af lokaler. Lejeloven indeholder regler om regulering af forholdet mellem ejer og lejer. Mange af love... Læs mere

 12. andelsbolig

  boligejendom, der ejes af en andelsboligforening. Ordet anvendes også om den enkelte bolig. En andelsbolig er karakteriseret ved, at andelshaveren erhverver e... Læs mere

 13. kalkulation - omkostninger

  beregning, overslag; inden for driftsøkonomi beregning af omkostninger, som er medgået ved produktion af enkelte dele af en virksomheds produktsortiment. Ved... Læs mere

 14. fattigvæsen (1708-forordningerne)

  Det lovgivningsmæssige grundlag for et egentligt offentligt fattigvæsen i Danmark blev skabt i 1708 ved forordningerne om betleri mv. i København, købstæd... Læs mere

 15. boligpolitik

  politisk indsats mht. at regulere befolkningens boligforhold og boligøkonomi, bl.a. adgang til at få en bolig, boligudgifternes størrelse samt boligens kv... Læs mere

 16. boligøkonomi

  økonomisk speciale, der ved at forbinde de økonomiske mekanismer på bolig-, ejendoms- og byggemarkedet lægger grunden til en forståelse af markedsdeltager... Læs mere

 17. Malthe Engelsted

  Malta Odin Engelsted,  8.8.1852-21.12.1930, genremaler. Født på Nivågård, død i Fakse Ladeplads, urne på Fakse kgd. E. blev student 1870 fra Metropoli... Læs mere

 18. Børnehuset

  Udstedelsen af 1621-forordningen faldt smukt sammen med kongens omorganisering af sit store lærlingeuddannelsesprojekt, Tugt- og Børnehuset, der netop var ... Læs mere

 19. Familien bag pristallet

  Løn og forbrug blev registreret i de offentlige statistikker. Når så mange fik deres indkomst reguleret efter pristallet, knyttede der sig stærke interes... Læs mere

 20. J. Chr. Jensen

  Jens Christian Jensen,  30.11.1877-12.12.1956, direktør for Arbejdernes andels-boligforening, politiker. Født i Kalundborg, død på Frbg., begravet Solbjer... Læs mere

Viser 1-20 af 53

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki