Du søgte efter hvinand

Viser 1-11 af 11

 1. hvinand

  ...Bucephala clangula, dykand af havændernes gruppe, med cirkumpolar udbredelse i nåleskovsbæltet. Den er en kompakt bygget, ret lille and (42-50 cm). H... Læs mere

 2. Mývatn

  (af isl. mý 'myg' og vatn 'sø'), sø på det nordlige Island; 37 km2. Sammen med elven Laxá, som afvander den, er Mývatn kendt for et enestående rigt dyre... Læs mere

 3. redekasse

  menneskeskabt indretning beregnet som redested for hulrugende fugle (lignende kasser bruges også til fx flagermus). De første redekasser af ler eller træ ... Læs mere

 4. Eksempler på granskove

  Som allerede nævnt kan man stort set opleve granskoven på en hvilken som helst skovtur, men rød-granen har nok sine bedste voksesteder i vore største sko... Læs mere

 5. Dyreliv

  Generelt har granskov i Danmark langt færre tilknyttede dyrearter end den tilsvarende løvskov, først og fremmest fordi den har en kortere historie i Danma... Læs mere

 6. dykænder

  fællesbetegnelse for to grupper af dykkende ænder, ferskvandsdykænder (Aythyini) og havænder (Mergini). Visse andre ænder, nemlig ... ... Læs mere

 7. Fuglenes forekomst

  Fugle i næringsfattige og næringsrige søer Der er næsten ingen fugle i næringsfattige søer. Det er en charme ved dem. Her produceres så få planter o... Læs mere

 8. Søfugle før og nu

  Over tidsrum på 50-200 år oplever man markante ændringer i hyppigheden af ynglefugle knyttet til søer. Det voldsomme jagttryk fra 1850 til 1930 udryddede... Læs mere

 9. Felsted Kog

   den sydøstlige del af Nissum Fjord ved Storåens udmunding i fjorden; 1680 ha. Den er forbundet med resten af Nissum Fjord ved en rende, Kedlen, ud for ... Læs mere

 10. Tilpasninger til føderessourcerne

  De forskellige fuglearters fordeling og hyppighed langs kysten og på havoverfladen afhænger især af typen og mængden af fødeemner (figur 14-1). Visse ky... Læs mere

 11. Surhedsgrad

  Vandets surhedsgrad (pH-værdi) bestemmes først og fremmest af dets indhold af hydrogenkarbonat (HCO3-) og kuldioxid (CO2), men også tilstedeværelsen af f... Læs mere

Viser 1-11 af 11

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki