Du søgte efter implementering

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste
 1. implementering

  inden for EU-forhold gennemførelse af EU-direktiver til national ret i de enkelte medlemslande. Regler for gennemførelse, herunder frister, fremgår af direk... Læs mere

 2. BAT

  ...Best Available Techniques, centralt princip i national og international miljøret om at forureneren skal anvende de mest avancerede og effektive metoder for... Læs mere

 3. RUF

  (fork.f. eng. Rapid Urban Flexible), dansk forslag til nyt trafikkoncept baseret på elektriske biler og busser, som både kan køre på almindelige veje og 'r... Læs mere

 4. Lisette M. Valter

  Lisette Mølgaard Valter, f. 1980, dansk psykolog, danser og forfatter; cand.psych. 2009. Lisette M. Valter blev efter endt uddannelse ansat på de socialp... Læs mere

 5. Bent Lauge Madsen

  f. 1934, dansk biolog. Efter lærereksamen tog han magisterkonferens i zoologi 1968; han var ansat ved Københavns Universitet 1968-73 og Odense Universitet ... Læs mere

 6. centraladministrationen (Efter 2. Verdenskrig)

  blev centraladministrationens rolle ændret fra stort set at administrere på grundlag af detaljerede love til at forestå en meget omfattende planlægning o... Læs mere

 7. social choice-teori

  (eng., 2. led choice 'valg'), teoriretning, som beskæftiger sig med analyse og konstruktion af beslutningsregler for et fællesskab med henblik på at afspejl... Læs mere

 8. afskedigelse

  en arbejdsgivers erklæring om, at et ansættelsesforhold bringes til ophør, en opsigelse fra arbejdsgiverens side. Betegnelsen afskedigelse blev oprindelig b... Læs mere

 9. neurale netværk

  ... (1. ord af lat. neuralis 'vedr. nerver, sener'), rettere kunstige neurale netværk, modeller for biologisk beregning, inspireret af de netværk af nervecel... Læs mere

 10. styreteknik

  ... Læs mere

 11. økonomisk politik

  politiske initiativer, som har til formål at påvirke økonomiske forhold i samfundet. Den økonomiske politik kan sigte mod både generelle og specifikke f... Læs mere

 12. Eva Born Rasmussen

  Eva Born Rasmussen, f. 25.05.1956, cand.scient.soc. og afdelingschef hos Grontmij - Carl Bro. Hun arbejder med klimaledelse og implementering af klima-strate... Læs mere

 13. Styrelsen for Videregående Uddannelser

  styrelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet, oprettet 2013 ved en sammenlægning af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og... Læs mere

 14. menneskerettigheder

  Udvikling af menneskerettigheder i juridisk forstand begyndte i de enkelte stater gennem formulering af visse grundrettigheder for borgerne, en privat rådig... Læs mere

 15. EU - 7.9. Miljøpolitik

  Romtraktaten fra 1957 indeholdt ikke bestemmelser om miljøpolitik. De første direktiver på miljøområdet er fra omkring 1970, og de gennemførte fælles... Læs mere

 16. User:Karstenkjems

  • User:Karstenkjems

  Karsten er stifter og administrerende direktør i sonic branding. Han er uddannet datamatiker og har tidligere arbejdet som softwareudvikler. Sideløbende med... Læs mere

 17. User:Deducta

  • User:Deducta

  Deducta er et af Danmarks førende Full Service Digital Agency's.  Vi er specialister i online forretningsomptimering og arbejder i dag med de største dan... Læs mere

 18. Solveig Roepstorff

  egtl. Solveig Mølgaard Ovesen, f. 1972, dansk psykolog og forfatter; cand.psych. 2005, cand.psych.aut. 2011. Solveig Roepstorff ha... ... Læs mere

 19. Anders Nørgaard

  f. 1970, dansk konsulent og forfatter. Anders Nørgaard har en baggrund inden for forskellige managementfirmaer. Han rådgiver bl.a. direktioner inden for ..... Læs mere

 20. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

  FCFS, forskningscenter i Region Hovedstaden. Forskningscentret udspringer af Befolkningsundersøgelserne i Glostrup (start i 1964), som var det første cente... Læs mere

Viser 1-20 af 42

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki