Du søgte efter implicit

Viser 1-20 af 43

Forrige 1 2 3 Næste
 1. implicit

  indbefattet uden udtrykkelig at være nævnt, underforstået. Modsat eksplicit. ... Læs mere

  Tags:

 2. implicit funktion

  funktion, som er fastlagt ved at være løsning til en ligning. Selvom ligningen ikke kan løses, og funktionen dermed ikke kendes eksplicit, kan matematisk... Læs mere

  Tags:

 3. dramatisk sprog

  At tale om DS forudsætter en forestilling om generelle genrespecifikke træk, som adskiller DS fra sproget i andre litterære genrer. Almindeligvis betragtes ... Læs mere

 4. eksplicit

  udtrykkelig, tydelig, klar, fastslået. Modsat implicit. ... Læs mere

 5. De nationale historikere - Sven Aggesen og Saxo

  Man skal være forsigtig med at tale om nationale perspektiver og især nationalfølelse i 1100- og 1200-tallet, fordi det medfører mange alt for moderne asso... Læs mere

 6. definition

  redegørelse for et emnes kendetegn eller for betydningen af et udtryk (ord, begreb, symbol). En definition indeholder typisk en angivelse af det, der skal d... Læs mere

 7. teater som medie

  Teater skabes i relation til tilskuerens samtidige tilstedeværelse i tid og rum og realiseres først i receptionen. I modsætning til film, litteratur og bill... Læs mere

 8. implicite

  (lat.), indbefattet uden at være nævnt; det modsatte af explicite. ... Læs mere

 9. Michel Butor

  f. 1926, fransk forfatter, den mest vidtspændende inden for den 'nye' franske roman (le nouveau roman). Butors enorme produktion (over 300 titler) begynder me... Læs mere

 10. Friedrich Gottlieb Klopstock

  1724-1803, tysk forfatter; ved siden af G.E. Lessing, C.M. Wieland og J.G. Herder en af de centrale skikkelser i førklassikkens Tyskland. Friedrich Gottlieb... Læs mere

 11. prisstatistik

  statistik, som i sin enkleste form er en offentliggørelse af faktiske priser på en række varer og tjenester i en periode. Som regel er der dog behov for en ... Læs mere

 12. erfaring

  kundskab og viden, der er erhvervet gennem egen oplevelse; anvendes også om selve den psykologiske proces at erhverve kundskab gennem oplevelser. Erfaring ræ... Læs mere

 13. funktion

  matematisk grundbegreb, som i dag er synonymt med begrebet afbildning. En funktion eller en afbildning f : A↷B e... ... Læs mere

 14. hukommelse

  evne til at huske, dvs. at gøre brug af tidligere erhvervet information. Ordet er afledt af gammelt dansk hu, dvs. sind, tanke, men anvendes nu også om mas... Læs mere

 15. F.W.J. Schelling

  Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, 27.1.1775-20.8.1854, tysk filosof. F.W.J. Schelling, der var født i Leonberg ved Stuttgart som søn af en pietistisk te... Læs mere

 16. inertiens lov

  fysisk lov, der udsiger, at en partikel, der ikke er påvirket af ydre kræfter (fri partikel), enten er i hvile eller bevæger sig ad en ret linje med konstan... Læs mere

 17. nationalregnskab (Implicitte prisindeks)

  Forholdet mellem værdiansættelsen i årets priser og faste priser giver de såkaldte implicitte prisindeks. Beregningen af implicitte prisindeks sker for at ... Læs mere

 18. Hermann Ebbinghaus

  ... 1850-1909, tysk psykolog, professor i Breslau fra 1894; grundlagde den eksperimentelle udforskning og nøjagtige måling af komplicerede psykiske processer... Læs mere

 19. samfundsøkonomi

  videnskaben om anvendelsen af et samfunds knappe resurser til dækning af menneskelige behov. Mens nationaløkonomi i sin betydning efterhånden er blevet syno... Læs mere

 20. partnering

  samarbejdsform, der tilstræber at modvirke konflikter og skuffelser mellem kontraktsparter, som følge af de interesse- og rollemodsætninger, der altid i... Læs mere

Viser 1-20 af 43

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki