Du søgte efter inddigning

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste
 1. inddigning

  beskyttelse af lavtliggende landområder mod oversvømmelse fra hav, floder og vandløb ved opførelse af diger....Kunsten at fremskynde aflejring af opslæmme... Læs mere

 2. forland

  se inddigning. ... Læs mere

 3. Strandengenes smådyr

  Strandengenes smådyr må kunne tåle vanddækning, dårlige iltforhold og en høj saltholdighed i føden og i omgivelserne. Alligevel rummer vore strandenge e... Læs mere

 4. Inddigningens betydning for sedimentaflejringen

  Der aflejres kun 0,1 g sediment per m3 vand fra Nordsøen på vadefladerne i Lister Dyb, mens det tilsvarende tal er 1,2 g per m3 sediment i Grådyb. En medv... Læs mere

 5. Margrethe Kog

  yngste inddigning i Vadehavet (1979-82) mellem Emmerlev Klev og den dansk-tyske grænse. Den 11 km2 store inddigning ligger bag et 8,5 km langt og 7,5 m h... Læs mere

 6. Det danske vadehav og større landvindingsprojekter

  I de seneste århundreder er der blevet gennemført adskillige landvindingsprojekter i Danmark. Man skelner mellem inddigninger og inddæmninger. Ved inddignin... Læs mere

 7. Nordfrisiske Øer

  ørække i Vadehavet, der omfatter Rømø, Mandø og Fanø samt de tyske Sild, Før, Amrum, Pellworm og Nordstrand. Imellem de store tyske øer ligger ... ... Læs mere

 8. Dybsø Fjord

  lavvandet fjord ved den sydsjællandske dobbeltkyst mellem Næstved og Vordingborg. Barriereøen Dybsø (138 ha; 1 indb. (2014)), der blev fredet i 1978, a... Læs mere

 9. Situationen i dag

  I dag er man ophørt med at udføre landvinding for at skaffe mere landbrugsjord. Dette skyldes flere forhold. Først og fremmest har erkendelsen af, at de o... Læs mere

 10. Tøndermarsken

  Forløbet af inddigningerne i den danske del af Tøndermarsken er vist på figur 18-12. Det fremgår af figuren, hvordan store inddigninger begyndte i midten... Læs mere

 11. Skjern Å - ren eller beskidt, laks eller ej

  Skjern Å er Danmarks vandrigeste å. I gennemsnit passerer 35 m3 vand pr. sekund gennem åen ud i Ringkøbing Fjord. Åen har gennem århun­dreder været vig... Læs mere

 12. landvinding

  kunstig omdannelse af vandarealer til kulturland vha. inddæmning og inddigning. Ved inddæmning afgrænses lavvandsområder i fx fjorde og vige mod havet m... Læs mere

 13. Inddigninger nord for Tøndermarsken

  Nord for Tøndermarsken er der foretaget flere andre store inddigninger. Ballummarsken med et marskareal på 35 km2 blev inddiget i perioden 1914-19. Den nor... Læs mere

 14. dige

  bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen ... Læs mere

 15. Camargue

  del af Rhônedeltaet i Sydfrankrig mellem Le Petit Rhône og Le Grand Rhône; 950 km2. Camargue var tidligere et sumpet område, der kun blev anvendt til eks... Læs mere

 16. Felsted Kog

   den sydøstlige del af Nissum Fjord ved Storåens udmunding i fjorden; 1680 ha. Den er forbundet med resten af Nissum Fjord ved en rende, Kedlen, ud for ... Læs mere

 17. marsk

  karakteristisk, græsdækket, fladt og lavtliggende ... ... Læs mere

 18. Carl Mar. Møller

  ... Læs mere

 19. Jammerbugt Kommune

  fra 1.1.2007 kommune i Region Nordjylland. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Kommunens administr... ... Læs mere

 20. Siø

  lav, frugtbar ø mellem Tåsinge og ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 26

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki