Du søgte efter indfrielse

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. indfrielse

  tilbagebetaling af et lån gennem aftalte afdragsbetalinger eller ved ekstraordinær tilbagebetaling, se omprioritering og amortisation. ... Læs mere

 2. realisationsprincip

  (1. led af fr. réalisation, af lat. realis, af res 'ting, sag, forhold'), regnskabsprincip, som alene medregner årets realiserede kursgevinster og -tab på f... Læs mere

 3. obligationsrestgæld

  den del af et obligationslåns hovedstol, der på et givet tidspunkt i løbetiden endnu ikke er afdraget. Specielt for realkreditlån, der er udstedt som konta... Læs mere

 4. omprioritering

  omlæggelse af et lån med pant i fast ejendom med henblik på at opnå nye vilkår. Omprioriteringen omfatter optagelse af et nyt eller flere nye lån til at ... Læs mere

 5. fordringspant

  pantsætningsform indført i 2006 samtidig med virksomhedspant. De nye pantsætningsformer forringer ikke adgangen til at etablere fakturabelåningsarrangement... Læs mere

 6. obligationsret

  den del af formueretten, der handler om de obligatoriske rettigheder, dvs. parternes rettigheder og pligter i skyldforhold, fx køb, lån, kaution og erstatnin... Læs mere

 7. kontantlån

  lån, som optages uden kurstab, hvilket opnås ved at justere lånets pålydende rente, således at lånet kan udstedes til parikurs. Kontantlån er almindelig... Læs mere

 8. konvertering

  (afledn. af lat. convertere 'vende rundt'), indfrielse af et konverterbart lån til pariværdi, dvs. til kurs 100. Det konverterbare lån kan alternativt indfr... Læs mere

 9. indekslån

  lån, hvis ydelse og restgæld reguleres med udviklingen i et indeks, der typisk afspejler udviklingen i forbrugerpriserne. Ved en sådan lånekonstruktion er ... Læs mere

 10. den finansielle sektor

  de finansielle arbejdsopgaver, som vedrører skabelsen af finansielle fordringer samt de finansielle markeder, de finansielle institutioner og dermed også d... Læs mere

 11. Henrik 4.

  Henry of Lancaster, Henry Bolingbroke, 1366-20.3.1413, jarl af Derby fra 1377, hertug af Hereford fra 1397 og konge af England fra 1399; søn af ... ... Læs mere

 12. Povl Jerndorff

   31.12.1885-8.11.1933, maler. Født i Kbh. (Frbg.), død sst., begravet sst. (Vestre). J. blev sat i malerlære og dimitteredes fra Harald Foss' tegneskole ti... Læs mere

 13. O.C. Blechingberg

  Otto Carl Blechingberg,  26.1.1800-4.1.1863, generalfiskal, kammeradvokat. Født i Kbh. (Frue), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). B. blev student 1816 f... Læs mere

 14. Gentofte Kommune

  tilnavn Den grønne kommune, forstadskommune umiddelbart nord for København. Indbyggertallet i kommunen var faldende mange år, men er vokset siden 1990.... Læs mere

 15. Regnskab for Sjælland og Estland

  Kongen red med sit følge hjem gennem Europa, med pesten i hælene. Hjem til et Danmark som han nu havde vundet mere end halvt, styrket med den international... Læs mere

 16. Fredens pris

  Gavebrevets oplysninger om, hvorledes kongen er kommet i besiddelse af de jorder, han skænker kirken, røber ikke så lidt om kongens politiske, økonomiske... Læs mere

 17. Stig Andersen Hvide

  d. 1293, marsk. Stig Andersen Hvide synes ikke selv at have tilhørt den såkaldte Hvideslægt som imidlertid hans to første hustruer tilhørte, og det er f... Læs mere

 18. Martin Andersen Nexø

  26.6.1869-1.6.1954, dansk forfatter. Martin Andersen Nexø står som den centrale skikkelse i dansk litteraturs sociale gennembrud; han opnåede desuden int... Læs mere

 19. motivation

  bevægende årsag. Motivation er i psykologien et samlebegreb for forklaringer på, hvad der bevirker menneskers (og for så vidt alle biologiske organismer... Læs mere

 20. relution

  (af lat. reluere indløse, indfri, re- + luere sone, bøde for), indløsning af et pant. ... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki