Du søgte efter indstævnte

Viser 1-5 af 5

 1. indstævnte

  ...appelindstævnte, i civil retspleje den part i en appelsag, der helt eller delvis har fået medhold i første instans og af appellanten, dvs. modparten, ind... Læs mere

 2. appelindstævnte

  se indstævnte og retsmidler. ... Læs mere

 3. indsigelse

  inden for civil retspleje den sagsøgtes eller i appelsager den indstævntes begrundelse for sin påstand i en retssag. Retsplejeloven benytter ikke længere o... Læs mere

 4. part

  (af lat. pars 'del', gen. partis), i den civile retspleje både den fysiske eller juridiske person, som anlægger en retssag, og den, som retssagen anlægges i... Læs mere

 5. kontumacialproces

  (lat. contumacia genstridighed), proces mod en indstævnt, der har undladt at give møde; sammenlign med contumacia og in contumaciam. ... Læs mere

Viser 1-5 af 5

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki