Du søgte efter indsynkning

Viser 1-20 af 76

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. indsynkning

  en pludselig eller gradvis forekommende depression eller nedbuling af jordoverfladen med lille eller slet ingen horisontal bevægelse tilknyttet. Bevægelsen... Læs mere

 2. doline

  cirkulær indsynkning af overfladen af et eroderet kalkstensområde, et såkaldt karstområde, dannet ved opløsning af kalken. Dolinen er normalt dækket af... Læs mere

 3. -ptose

  (af gr. ptosis fald), -fald; -indsynkning; -nedsynkning (fx metroptose). ... Læs mere

 4. depression

  (af lat. depressio 'nedtrykthed', afledt af deprimere 'trykke ned'), inden for geologien en indsynkning i jordskorpen. Se sedimentært bassin. ... Læs mere

 5. migration

  vandring, flytning, inden for geologi den proces, hvorved olie og gas bevæger sig opad fra en kildebjergart til en ... ... Læs mere

 6. geosynklinal

  geologisk betegnelse for en langstrakt indsænkning i jordskorpen; se geosynklinalmodellen. ... ... Læs mere

 7. kollapsstruktur

  bjergartsstruktur dannet ved fjernelse af understøttende bjergarter med efterfølgende kollaps og indsynkning af overliggende enheder til følge. Hvis fx et m... Læs mere

 8. bassin

  (via fr., af mlat. baccinum, af bacca 'vandfad'), inden for geologi betegnelsen for et område af jordens overflade, der har været udsat for længerevarende i... Læs mere

 9. Boknafjorden

  vestnorsk fjord umiddelbart nord for Stavanger. Den er en del af et stort fjordsystem, Ryfylkefjordene. Den yderste del mod Nordsøen kaldes Skudenesfjorden; m... Læs mere

 10. atol

  ringformet koralø med en lavvandet lagunesø i midten. Den forekommer i troperne, især blandt øerne i Stillehavet. Dannelsen af en atol indledes med ... ... Læs mere

 11. sedimentært bassin

  sedimentationsbassin, aflangt område på jordoverfladen, hvor der foregår en gradvis indsynkning (depression), sam... ... Læs mere

 12. Bolsenasøen

  kratersø ved Bolsena i Italien; 115 km2, 146 m dyb. Den næsten cirkulære sø ligger i en vulkansk indsynkning (caldera) i et inaktivt vulkansk område o... Læs mere

 13. kraton

  ... (af gr. kratos 'styrke, kraft'), hyppig anvendt forkortelse for kratogen, et stabilt jordskorpesegment, som ikke deltager i bjergkædefoldninger (orogenese... Læs mere

 14. Midt Miocæn

  Det varme klima fortsatte i Midt Miocæn. Varmen var et globalt fænomen, så iskapperne smeltede yderligere, og det globale havniveau steg markant i denne p... Læs mere

 15. Rønne Graven

  nedforkastet område ud for Bornholms vestkyst. Bornholm og Rønne Graven er begge dele af Den Fennoskandiske Randzone, og gravens østligste begrænsende fork... Læs mere

 16. Horn Graven

  Danmark (geologi) nord-syd-orienteret gravsænkning i Nordsøen. Horn Graven er afgrænset af forkastninger og gennemskærer Ringkøbing-Fyn Højderyggen vest ... Læs mere

 17. Laacher See

  sø 20 km vest for Koblenz i den tyske delstat Rheinland-Pfalz; 3,3 km2. Laacher See i den østlige del af den kvartære vulkanprovins ... ... Læs mere

 18. Central Graven

  ...Central Truget, gravsænkning centralt i Nordsøen; den indeholder alle kendte danske olie- og gasforekomster. Den er afgrænset af ... ... Læs mere

 19. Ekofiskfeltet

  olie- og gasfelt i den norske del af Nordsøen ca. 300 km SV for Stavanger. Feltet producerer årligt 15 mio. m3...olie og... ... Læs mere

 20. subduktionszone

  meget dyb og seismisk aktiv pladetektonisk struktur, knyttet til konvergerende pladegrænser, hvor oceanisk lithosfære fra en dybhavsgrav eller et oceandyb ... Læs mere

Viser 1-20 af 76

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki