Du søgte efter industrirobot

Viser 1-17 af 17

 1. industrirobot

  ... programmerbar manipulator, som kan udføre industrielle arbejdsoperationer som fx flytning af materialer, arbejdsemner, værktøjer eller specielle anordni... Læs mere

 2. industrirobot (Konstruktion)

  En industrirobot er i sin enkleste form et stationært manipulatorsystem omfattende en basis (sokkel), en robotarm, en effektforsyningsenhed og en styreenhed (... Læs mere

 3. industrirobot (Præcision)

  En industrirobots præcision karakteriseres ved tre parametre: positioneringsnøjagtighed, gentagelsesnøjagtighed og opløsningsevne. Positioneringsnøjagtigh... Læs mere

 4. industrirobot (Styring)

  Ved styring af industrirobotter skelnes mellem den simple punkt til punkt-styring og den mere komplekse banestyring. Ved punkt til punkt-styring kan robotten p... Læs mere

 5. industrirobot (Anvendelser)

  En robotarm udrustet med et værktøj er et effektivt og alsidigt produktionssystem. Værktøjet monteres normalt på en værktøjsflange for enden af robotarm... Læs mere

 6. industrirobot (Geometri)

  For at lokalisere en genstand i rummet kræves seks koordinater, hvoraf tre er stedkoordinater for fx genstandens massemidtpunkt, og de resterende tre bestemme... Læs mere

 7. numerical control

  ...NC, numerisk styring, styring af produktionsudstyr, fx en værktøjsmaskine eller en robot, på basis af et NC-program. Når programmet afvikles, overfø... Læs mere

 8. robot

  programmerbar maskine, der ved interaktion (vekselvirkning) med sine omgivelser autonomt (selvstyrende) kan udføre en mangfoldighed af opgaver. ... ... Læs mere

 9. styreteknik

  ... Læs mere

 10. aktuator

  styringsenhed, der modtager et relativt svagt kommandosignal, fx fra et joystick, og omsætter dette til en kraftig mekanisk handling i et automatiseret eller ... Læs mere

 11. samlebånd

  transportsystem, der fremfører komponenter o.l. fra ét arbejdssted eller én arbejdsoperation til en anden position eller en anden arbejdsoperation; kompo... Læs mere

 12. FMS

  ...flexible manufacturing systems, maskineri til mekanisk fremstilling, som hurtigt kan omstilles til forskellige produktioner. Mekanisk fremstilling er karakt... Læs mere

 13. sonar

  akustisk teknik til at opspore og bestemme afstand og retning til genstande under vand, fx neddykkede ... ... Læs mere

 14. automatisering

  ... (af gr. automatos 'ved egen kraft' og -isere, dvs. at få noget til at foregå af sig selv), Ved automati... ... Læs mere

 15. Konkurrencen på fornyelse

  Allerede i begyndelsen af 1980'erne stod det klart, at de næste årtiers store vækstområder lå inden for informationsteknologien, dvs. groft sagt hvad de... Læs mere

 16. computer aided design

  ...CAD, teknologi, hvormed en computer benyttes til grafisk visning af resultater af en designproces, og hvor designeren via software (programmel) kan tegne, f... Læs mere

 17. Spanien - geografi (Erhverv)

  Sammenlignet med det øvrige Vesteuropa har Spanien traditionelt været et landbrugsland, men fremstår i dag som et industri- og servicesamfund. EU-medlemsk... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki