Du søgte efter inseminering

Viser 1-14 af 14

 1. inseminering

  (se inseminere), det at inseminere. ... Læs mere

 2. tyrestation

  sted til opstaldning af udvalgte tyre, hvis sæd aftappes og anvendes i kvægavlen; ca. 85% af alle danske kalve stammer fra befrugtninger ved kunstig insemine... Læs mere

 3. frugtbarhed

  mål for husdyrs evne til at forplante (reproducere) sig. Forskellige parametre anvendes til at beskrive denne, for hundyrenes vedkommende bl.a. drægtighedspr... Læs mere

 4. ornestation

  ejendom, hvorpå man har et antal avlsorner. Søer blev tidligere bragt hertil for parring, eller orner blev transporteret rundt til brunstige søer i oplandet... Læs mere

 5. insemination

  behandlingsmetode ved barnløshed bestående af kunstig overføring af sæd til skeden eller livmoderen. Inden for husdyrbrug bruges... ... Læs mere

 6. kvæg (Historie)

  Det ældste fund af tamkvæg er næsten 6000 år gammelt og stammer fra Lilleasien. Domesticeringen af oksen skete i Middelhavskulturerne og i det temperered... Læs mere

 7. Eduard Christian Sørensen

  1898-1972, dansk agronom og dyrlæge, professor i anatomi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1931-68. Sørensen blev agronom 1923 og dyrlæge 1927. Ha... Læs mere

 8. Hans Christian Adler

  1920-1982, dansk dyrlæge, fra 1973 professor i veterinær retsmedicin ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Adler indtog en fremtrædende plads i bekæ... Læs mere

 9. sædundersøgelse

  ...spermaanalyse, undersøgelse af mænds sæd; foretages bl.a. i forbindelse med udredning af årsager til barnløshed. Afgivelse af prøven foregår ved onan... Læs mere

 10. embryoteknik

  i veterinær- og husdyrbrug videnskaben om indgreb på ubefrugtede æg, oocytter, og på indtil ca. syv dage gamle, befrugtede æg, zygoter eller embryoner.... Læs mere

 11. avl

  ...husdyrforædling, husdyravl, forædling og tilpasning af husdyrene til ændrede produktions- og afsætningsforhold, hvilket gøres ud fra afprøvning, udvæ... Læs mere

 12. kvæg

  husdyrracer af arten Bos taurus. Kvæg har haft stor betydning for mennesket som trækkraft og som leverandør af mælk, kød og skind. Også i det moderne ... Læs mere

 13. svin

  fællesbetegnelse for dyr af svinefamilien, en gruppe af enkeltmavede og altædende, ... ... Læs mere

 14. Ed. Sørensen

  Eduard Christian Sørensen,  26.8..1898-8.6.1972, veterinær. Født i Flensborg, død i Kbh. (Højdevangs), begravet Rødding frimenigheds kgd. Kort efter at ... Læs mere

Viser 1-14 af 14

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki