Du søgte efter integrerende

Viser 1-20 af 97

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. integrerende

  (se integrere), væsentlig; nødvendigt tilhørende. ... Læs mere

  Tags:

 2. elmåler

  måleinstrument til afregning af elektrisk energi. Til husholdningselforbrug har Ferrarismåleren været enerådende i kraft af lav pris, billig vedligeholdels... Læs mere

 3. René Just Haüy

  ... 1742-1822, fransk teolog, botaniker og mineralog. Haüy fremsatte som en videreudvikling af Stenos og Romé de L'Isles (1736-90) krystallografiske viden, '... Læs mere

 4. selv

  ...selvet, i psykologien er betegnelsen ofte anvendt synonymt med personlighed. Selvet kan defineres som personlighedens kerne, og dette involverer både kro... Læs mere

 5. Émile Durkheim

  ... 15.4.1858-15.11.1917, fransk samfundsforsker og en af sociologiens grundlæggere. Durkheims position i samfundsvidenskabernes historie skyldes især hans s... Læs mere

 6. elektriske måleinstrumenter

  apparatur til måling af elektriske størrelser eller andre fysiske størrelser, som kan omsættes til elektriske signaler. Oprindelig var elektriske målin... Læs mere

 7. integreret

  (se integrere), om undervisning uden faglig linjedeling. ... Læs mere

 8. integrere

  (af lat. integrare genoplive, forny, af integer hel, intakt, urørt, af in- u- + tangere berøre), udfylde; fuldstændiggøre. ... Læs mere

  Tags:

 9. integrere

  (af lat. integrare genoplive, forny, af integer hel, intakt, urørt, af in- u- + tangere berøre), inden for matematik foretage integralregning. ... Læs mere

 10. integrere

  (af lat. integrare genoplive, forny, af integer hel, intakt, urørt, af in- u- + tangere berøre), inden for politologi sammensmelte; indlemme. ... Læs mere

 11. detektor

  (af lat. detegere 'afdække, opdage'), instrument til påvisning eller måling af fysiske størrelser. Detektorer anvendes til mange formål, og oftest er de i... Læs mere

 12. nation

  (af lat. natio 'fødsel, afstamning, folk', af nasci 'fødes'), siden perioden omkring Den Franske Revolution betegnelse for en gruppe mennesker, som føler si... Læs mere

 13. integreret produktion

  forholdsvis miljøvenlig landbrugsproduktion ('lysegrønt landbrug'), hvor man fremmer god dyrkningspraksis og reducerer brugen af pesticider og gødning. Give... Læs mere

 14. integreret kreds

  elektronisk kredsløb fremstillet i en enkelt halvlederkrystal (... ... Læs mere

 15. integreret bekæmpelse

  bekæmpelse af skadedyr og sygdomme i landbrug og gartneri baseret på mindst mulig brug af pesticider; i stedet reguleres vha. sædskifte, sortsvalg, nyttedyr... Læs mere

 16. integreret medicin

  udøvelse af alternativ medicin eller holistisk medicin ved samarbejde mellem behandlere inden for det alternative område og almindelig ... ... Læs mere

 17. halvlederteknologi (Integrerede kredse)

  Til at skabe de strukturer, som indgår i en integreret kreds, anvendes en kombination af fysiske og kemiske processer. De væsentlige er: påføring af tynde ... Læs mere

 18. halvlederteknologi (Integrerede kredse - Litografi)

  bruges til at definere de små geometrier, som kræves i integrerede kredse. Halvlederoverfladen dækkes først med en tynd film af fotofølsomt materiale (fot... Læs mere

 19. halvlederteknologi (Integrerede kredse - Dotering)

  af ønskede urenheder for at fremstille enten n- eller p-type halvlederområder foretages enten ved termisk diffusion i en højtemperaturovn, ved ionimplantati... Læs mere

 20. halvlederteknologi (Integrerede kredse - Ætsning)

  er næste proces efter litografien. Ved ætsningen overføres resistmønsteret til den underliggende halvlederoverflade. Der er også her flere mulige teknikke... Læs mere

Viser 1-20 af 97

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki