Du søgte efter interessent

Viser 1-20 af 73

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. interessent

  person eller institution, som er af betydning for en virksomheds drift, fx kunde, leverandør og medarbejder. ... Læs mere

 2. interessent - interessentskab

  (af ty. Interessent, afledt af Interesse i bet. 'økonomisk deltagelse'), i selskabsretten den enkelte ansvarlige deltager i et interessentskab. ... Læs mere

 3. passiv interessent

  se sleepingpartner. ... Læs mere

 4. corporate image

  (eng. 'image, billede (som ønskes givet) af en virksomhed', af lat. corpus 'legeme, krop' og imago 'billede'), virksomhedsprofil, dvs. samlet billede af, hvad... Læs mere

 5. interessentskab

  ...I/S, stort set ulovreguleret organisationsform for erhvervsmæssigt samvirke mellem flere fysiske og/eller juridiske personer. Danmark har som det eneste eu... Læs mere

 6. Brasilien

  ... Læs mere

  Tags:

 7. Peter Plett

  ... Læs mere

 8. M.H. Bing

  Meyer Herman Bing,  4.6.1807-15.9.1883, fabrikant. Født i Kbh. (Mos.), død i Skovshoved, begravet i Kbh. (Mos. kgd., Møllegade). Allerede som dreng var B. ... Læs mere

 9. Frederik Daniel de Pilloy

   26.1.1702-3.2.1755, skuespiller, vinhandler, teaterdirektør. Født i Kbh. (Nic), død sst. (Trin.), begravet i Trin. k. Farfaderen Daniel de Pilloy (d. 1679... Læs mere

 10. Bianco Luno

  Christian Peter Bianco Luno,  24.6.1795-14.8.1852, bogtrykker. Født i Randers, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). Straks efter sin konfirmation bl... Læs mere

 11. Friederich Tutein

  Johann Friederich Tutein,  9.9.1757-6.3.1853, grosserer. Født i Kbh. (Petri), død sst. (Petri), begravet i Petri k.s kapel, senere flyttet til Hvedstrup k. ... Læs mere

 12. Søren Langhoff

  Boe Søren Langhoff, 1.9.1797-4.5.1864, boghandler. Søren Langhoff lærte boghandel i den Hempelske boghandel i Odense, mens grundlæggeren, Søren Hempel, ... Læs mere

 13. Peder Pedersen

   7.5.1608-9.5.1669, borgmester. Født i Horsens, død i Kbh., begravet sst. (Nic). Om P.s skolegang vides det at han var elev i Horsens latinskole til 1620, h... Læs mere

 14. Otto Mønsted

  Rasmus Otto Mønsted,  23.11.1838-4.9.1916, købmand, industridrivende. Født på Lyngsbæksgård ved Ebeltoft, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). Efter at ... Læs mere

 15. Andelssystemet realiseres

  Fællesdriftens fordele var efter centrifugernes fremkomst helt indlysende. Bøndernes modvilje mod fremmed indblanding kaldte nu på deres eget initiativ, p... Læs mere

 16. Mogens Gyldenstierne

   1481-8.10.1569, rigsråd, statholder. Død i Kbh., begravet sst. (Frue k.). Som halvvoksen var G. først page ved kong Hans' hof, senere hos markgreven af Br... Læs mere

 17. virksomhed (Virksomhedsidentiteten)

  Virksomhedsidentiteten, corporate identity, er det eksistensgrundlag, som en virksomheds interessenter er enige om, og som de hver især har forpligtet sig til... Læs mere

 18. Ove Høegh-Guldberg

   1.9.1731-7.2.1808, gehejmestatsminister, historisk og teologisk forfatter. Ove Høegh-Guldbergs kår som barn og ungt menneske var meget fattige, men ved d... Læs mere

 19. participatory design

  Cooperative-design, brugerinddragende design, en metode til udvikling af designløsninger, hvor løsningens interessenter inddrages i den skabende proces. Fx... Læs mere

 20. etisk regnskab

  regnskab, som udtrykker, i hvilken udstrækning en organisation eller en virksomhed lever op til de værdier, som den gennem en samtaleproces er blevet enig me... Læs mere

Viser 1-20 af 73

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki