Du søgte efter jernbane

Viser 1-20 af 97

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. jernbane

  fællesbetegnelse for en række transportmidler, som i begyndelsen af 1800-t. udviklede sig fra grubebaner på skinner. De første jernbaner lignede i deres... Læs mere

 2. Jernbane

  ......... ...... Her kan du læse om bl.a. godstransport, om jernbanesikkerhed, jernbanelinjer og jernbaneteknik. Hovedartiklen je... ... Læs mere

 3. Danmarks jernbaner - organisation

  Jernbaneområdet har undergået store forandringer i de sidste 15-20 år. DSB har siden 1885 og som generaldirektorat fra 1915-93 været eneansvarlig for sto... Læs mere

 4. jernbaner i udlandet

  Jernbaner findes i de fleste af verdens lande, men banernes andel af transportsektoren har de fleste steder været faldende siden 2. Verdenskrig. På persont... Læs mere

 5. jernbaner i Norden

  Norge Norge åbnede den første jernbane i 1854 mellem Kristiania (Oslo) og Eidsvoll. På grund af det vanskelige norske terræn med skarpe kurver og mange t... Læs mere

 6. Danmarks jernbaner

  Den første jernbane i det daværende danske monarki var Altona-Kiel-banen (Kong Christian den Ottendes Østersø Jernbane), åbnet 18.9.1844. 31% af aktiern... Læs mere

 7. Danmarks jernbaner - samfundsmæssig betydning

  Fremvækst af byer har altid været nøje knyttet til kommunikationsveje og handel. Med jernbanernes udbredelse opstod nye kommunikationslinjer og dermed nye... Læs mere

 8. De tidligste jernbaner

  I Tyskland er der tradition for at henføre jernbanens oprindelse til 1500-t., da man begyndte at anvende træspor i ... ... Læs mere

 9. jernbaner i udlandet - godstransport

  Jernbanens betydning for godstransport kan vurderes på flere måder. I de fleste vest- og centraleuropæiske lande er jernbanerne i dag først og fremmest a... Læs mere

 10. jernbaner - internationalt samarbejde

  Den hurtige udbredelse af jernbanerne i Europa i 1800-t. og væksten i den internationale trafik nødvendiggjorde samarbejde over grænserne, først om drift... Læs mere

 11. Danmarks jernbaner - jernbanefærger

  De specielle geografiske forhold i Danmark med sunde og bælter udgjorde en hindring for opbygningen af et sammenhængende landsdækkende jernbanenet. Det va... Læs mere

 12. Danmarks jernbaner - billetsystem

  Jernbanernes passagertariffer muliggør salg af billetter til stationer ved DSB, privatbaner og i de fleste europæiske lande. Fra danske stationer kan der r... Læs mere

 13. Danmarks jernbaner - jernbanearkitektur

  De første jernbaner i Danmark blev anlagt af britiske entreprenører med brug af danske håndværkere ved opførelsen af stationsbygningerne; hovedbygninge... Læs mere

 14. Danmarks jernbaner - trafikal betydning

  Jernbanernes fremkomst bidrog til øget samkvem og aktivitet i samfundet. Jernbanedrift er forbundet med høje faste og lave variable omkostninger. Banernes ... Læs mere

 15. jernbaner i udlandet - højhastighedsdrift

  Højhastighedsdrift, dvs. baner med en maksimalhastighed på over 200 km/h, er blevet et nøgleord for de initiativer, som mange jernbaneselskaber verden ov... Læs mere

 16. jernbaneteknik - drift og styring

  Styringen af togdrift er baseret på minutiøst udarbejdede køreplaner, tjenestekøreplaner, der igen er grundlag for udarbejdelse af benyttelsesplaner (oml... Læs mere

 17. jernbaneteknik - signaler

  De fleste jernbanesignaler vises som lyssignal, men forskellige former for lydsignal bruges også. Signalfarverne, som anvendes enkeltvis eller i kombinati... Læs mere

 18. jernbaneteknik

  Jernbaneteknik er betegnelsen for en række tekniske områder, som en jernbane kan opdeles i. Det drejer sig om: Underbygningen, dvs. alt under selve sporet ... Læs mere

 19. jernbanemateriel - jernbanemuseer

  Historisk jernbanemateriel kan ses på tekniske museer, transportmuseer samt på de specielle jernbanemuseer, der udelukkende beskæftiger sig med jernbanema... Læs mere

 20. jernbaneteknik - sikkerhed

  Truslerne mod jernbanesystemets funktion såsom fejl, udfald, forstyrrelser og uheld imødegås ved instruktoriske og tekniske foranstaltninger. De grundlæg... Læs mere

Viser 1-20 af 97

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki