Du søgte efter jordvand

Viser 1-20 af 32

Forrige 1 2 Næste
 1. jordvand

  vand mellem jordoverfladen og grundvandsspejlet. Dette område kaldes den umættede zone, dvs. at her er ikke alle jordens porer vandfyldte. Vand i kemiske ... Læs mere

 2. Jordvand, jordluft og jordtemperatur

  Jordens porer indeholder vand og luft i vekslende forhold. Dette forhold har meget stor betydning, fordi vands og lufts egenskaber er så forskellige. Vands ... Læs mere

 3. matrixpotentiale

  den kraft, hvormed vand er bundet i jorden. Over grundvandsspejlet er matrixpotentialet negativt, under grundvandsspejlet er det positivt (se jordvand). Enhe... Læs mere

  Tags:

 4. kvældningsvand

  ældre udtryk for vand i jorden, som bindes til partikeloverflader, og som kan bindes i yderkanten af lermineralers gitterstruktur. I dag bruges udtrykket ad... Læs mere

 5. Genlisea

  slægt i blærerodfamilien med 16 arter i Sydamerika og Afrika. Det er kødædende sumpplanter med en stærkt specialiseret fældetype, den såkaldte åleruse.... Læs mere

 6. vandretention

  jords evne til at tilbageholde vand. Vand absorberes på partikeloverfladerne samt kapillært i jordens porer og bindes med forskellig styrke afhængigt af p... Læs mere

 7. visnegrænsen

  vandindholdet i jorden, når planterne visner pga. udtørring. Visnegrænsen er afhængig af jordens teksturelle sammensætning og humusindhold, som er beste... Læs mere

 8. kapillarzonen

  zone i jorden, hvor hårrørsvirkningen mellem kornene hæver vand over grundvandszonen. Da hårrørsvirkningen foregår i jordens fineste porer, afhænger d... Læs mere

 9. markkapacitet

  eng. field capacity, jordens vandindhold efter vandmætning, når nedsivning er ophørt (normalt efter to dage). Størrelsen, der er et mål for, hvor meget ... Læs mere

 10. forvitring

  nedbrydning af fast fjeld eller sedimenter på eller nær terrænoverfladen, forårsaget af de ydre geologiske kræfter. Der skelnes mellem fysisk forvitrin... Læs mere

 11. Planternes tilpasninger

  Tilpasning til tør jord De højere planter har generelt et stort vandforbrug – et groft gennemsnit siger, at planterne forbruger 300 g vand for hvert g pl... Læs mere

 12. jordbehandling

  mekanisk bearbejdning af dyrket jord med det hovedformål at vedligeholde eller forbedre jordens fysiske struktur, som har afgørende betydning for vigtige ... Læs mere

 13. Skovens permanente vande

  Skovens permanent åbne vande – dvs. vandløb og søer – hører til blandt de reneste i Danmark. Det skyldes, at den menneskelige påvirkning med f.eks. ... Læs mere

 14. Jordbunden

  De geologiske udgangsmaterialer – f.eks. moræneaflejringer, smeltevandsaflejringer, flyvesand, tørv eller klippe af kalk, sandsten eller grundfjeld – s... Læs mere

 15. salt (Saltskader på planter)

  De fleste planter kan ikke vokse på jorder, der indeholder store mængder af salt. Majs, løg, citron, salat og bønne er meget saltfølsomme; lidt mere toler... Læs mere

 16. Aage Jepsen

   1.6.1908-1.2.1998, veterinær. Født i Horsens (Vor Frelser). J. blev student i Horsens 1926, tog veterinæreksamen 1932, havde praksis 1932-33, var assisten... Læs mere

 17. Livsbetingelser over jorden

  Vejr og klima Vejret er de meteorologiske forhold – temperatur, nedbør, luftfugtighed, vind – som de er her og nu eller i en kortere periode. Mange mete... Læs mere

 18. kalkjord

  kalkholdig jord, som i Danmark opstår ved opblanding af kalk fra undergrunden. Kalk i jordbunden dannes, når mineralers forvitringsrester kombineres med pr... Læs mere

 19. interception

  (af lat. interceptio, af intercipere 'opfange'), inden for hydrologien den del af nedbøren, som bliver opfanget på vegetation og andre overflader. Intercep... Læs mere

 20. kisellegeme

  lille legeme af udfældet kiselsyre i planteceller. Kiselsyre optages gennem jordvandet og koncentreres i overfladecellerne (epidermis) og i styrkevævet i bla... Læs mere

Viser 1-20 af 32

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki