Du søgte efter købekraft

Viser 1-20 af 68

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. købekraft

  et nominelt pengebeløbs værdi målt i reale goder, dvs. hvor mange varer man kan få for fx en mønt. Købekraft er altså et spørgsmål om møntens pålyde... Læs mere

 2. løn (Købekraft)

  Et mål for lønnens købekraft er reallønsudviklingen, som fås ved at beregne reallønnen som den nominelle løn divideret med prisudviklingen. Prisudviklin... Læs mere

 3. indkomsteffekt

  inden for økonomisk forbrugerteori den del af efterspørgslen efter de enkelte goder, der kan tilskrives forøget købekraft. Efterspørgslen efter de enkelte... Læs mere

 4. paritet

  i økonomi lighed af prisen på en vare udtrykt i to forskellige valutaer. Hvis vekselkursen fx er 1 dollar = 7 kr., er der paritet, hvis en vare til 14 kr. i ... Læs mere

 5. medaljon

  ... Læs mere

 6. fødevaresikkerhed

  situation, som indebærer, at alle borgere i et område, fx i et land, har økonomisk mulighed for at efterspørge den mængde fødevarer, som er nødvendig fo... Læs mere

 7. realindkomst

  udtryk for udviklingen i indkomstens købekraft over for varer og tjenester; fremkommer ved, at indkomsten i løbende priser, dvs. det aktuelle års priser, di... Læs mere

 8. bytte

  aftale, ifølge hvilken en person giver en anden person vederlag for et formuegode ved til gengæld at præstere et andet formuegode. I Købeloven § 2 står ... Læs mere

 9. inflationsregnskaber

  ... Læs mere

 10. investering

  inden for driftsøkonomi en samhørende række af betalinger, der er tidsmæssigt adskilte og karakteriseret ved, at udbetalingerne falder tidligere end indb... Læs mere

 11. stationsby

  center for handel, håndværk og servicevirksomhed i landdistrikterne. Mange opstod i perioden 1850-1940 (især 1880-1920) i forbindelse med udbygningen af j... Læs mere

 12. Indien

  hindi Bharat, republik i Sydasien; befolkningsmæssigt verdens næststørste land (efter ... ... Læs mere

 13. levestandard

  talmæssig sammenfatning af levevilkårene for individer, for familier eller for hele samfund. Det enkelte menneske eller den enkelte familie har et forbrug, s... Læs mere

 14. pristalsregulering

  regulering af nominelle lønninger i forhold til prisstigninger. Pristalsregulering anvendes ud fra den betragtning, at hvis lønmodtagernes levevilkår skal... Læs mere

 15. investeringskalkule

  metodisk beregning af en investerings fordelagtighed. Kalkulens data er samtlige de aktuelle og forventede betalinger, som investeringen direkte vil afstedkomm... Læs mere

 16. efterspørgsel

  mængde af et økonomisk gode, som en køber eller en gruppe af købere er villige til at aftage under bestemte forudsætninger. Efterspørgsel kan vedrøre... Læs mere

 17. inflation

  inden for økonomi en proces, der er karakteriseret ved vedvarende stigninger i priserne og resulterer i en faldende real købekraft af et givent nominelt p... Læs mere

 18. overskud

  inden for regnskabsvæsen i resultatopgørelsen den positive forskel mellem en virksomheds omsætning og dens omkostninger i løbet af en periode, modsat und... Læs mere

 19. Estland - økonomi

  Estland blev i efterkrigsårene integreret i den sovjetiske planøkonomi, hvilket betød en stram styring af al økonomisk aktivitet. Siden uafhængigheden i... Læs mere

 20. udviklingsteorier

  teorier, der søger at beskrive, fortolke og forklare samfundsmæssige forandringsprocesser. Teorierne har forskellige udviklingsmål og giver uensartede bud... Læs mere

Viser 1-20 af 68

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki