Du søgte efter køberet

Viser 1-20 af 96

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. køberet

  ...option, aftale, der giver en part ret, men ikke pligt til at måtte købe noget nærmere bestemt. En køberet modsvares af den andens pligt til at sælge. D... Læs mere

 2. forkøbsret

  løfte, der giver modtageren ret til forud for andre at indgå en aftale om køb på samme vilkår, som en tredjepart er parat til at acceptere. Ligesom køber... Læs mere

 3. option

  (af lat. optio 'valgfrihed', beslægtet med optare 'ønske'), i formueretten et løfte, der giver ret, men ikke pligt, til at indgå en aftale. En option til i... Læs mere

 4. komparativ ret (Den retssammenlignende litteratur)

  Der findes i dag flere tidsskrifter og årbøger for komparativ ret, som henvender sig til læsere i flere lande, og der udgives samleværker og monografier me... Læs mere

 5. befragtning

  ...chartering, indgåelse af aftale om transport til søs mellem en bortfragter, som er den, der påtager sig befordring af godset, og en befragter, som er den... Læs mere

 6. køb

  aftale om overdragelse af ejendomsretten til et formuegode mod et vederlag i penge. Køb af løsøre er reguleret af Købeloven, hvori der skelnes mellem forsk... Læs mere

 7. -køb

  endelse fra 900-1000-t. i danske stednavne med betydningen 'købt ejendom'. Forleddet er som regel navnet på køberen, fx Ebbe i Ebbekøb og Tue i Tuekøb. Og... Læs mere

 8. Louisiana-købet

  ...The Louisiana Purchase, USA's køb i 1803 af et ca. 2,1 mio. km2 stort fransk område mellem ... ... Læs mere

 9. Gadsden-købet

  USA's opkøb i 1853 af et 78.000 km2 stort område i Mexico, opkaldt efter den amerikanske minister James Gadsden (1788-1858), der ledede forhandlingerne med... Læs mere

 10. Køb og salg

  For dagliglivet var det dog småmøntens tilstedeværelse, der afgjorde, i hvilket omfang penge i virkelig mønt kunne spille en væsentlig rolle. Og som mø... Læs mere

 11. Storebæltsforbindelsen - sagen om køb dansk-klausulen

  Ifølge EF-Traktaten må der på områder, der omfattes af traktaten, bl.a. alle erhvervsmæssige områder, ikke ske forskelsbehandling pga. nationalitet. En... Læs mere

 12. Nordsøens sorte guld: anden runde

  Når Anker Jørgensen under valgkampen i slutningen af 1981 offentligt luftede sin mistanke om, at Niels Helveg Petersen og hans radikale stadig mere seriøs... Læs mere

 13. bon marché

  (fr.), godt køb; billighed. ... Læs mere

 14. reemtion

  (af lat. re- + emptio køb, af emere købe), tilbagekøb. ... Læs mere

 15. emptio

  (lat. emptio, af emere købe), køb; det modsatte af venditio. ... Læs mere

  Tags:

 16. mercator

  (lat., af mercari handle, købe), købmand. ... Læs mere

 17. købermonopol

  marked med kun én køber, se monopson. ... Læs mere

 18. blankokøb

  (sp. blanko + da. køb), køb af noget, som endnu ikke er til stede. ... Læs mere

  Tags:

 19. fikskøb

  køb på betingelse af, at køberen får en vare til en ganske bestemt tid, eller hvor det forholder sig sådan, at sælgeren kan indse, at rettidig levering e... Læs mere

 20. comprador

  (port. køber, af lat. comparator, af comparare købe, tilvejebringe, com- + parare forberede, fremskaffe), mellemmand mellem europæiske handelsfolk og indfø... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 96

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki