Du søgte efter købstad

Viser 41-60 af 100

 1. stadsmusikant

  musiker, der i en købstad havde eneret på at levere musik ved festlige lejligheder, kendt i Europa fra 1200-t., indtil næringsfriheden slog igennem i 1800-t... Læs mere

 2. Hasle

  havneby på ... ... Læs mere

 3. Nysted

  by på Sydlolland; 1345 indb. (2013). Den tidligere købstad (Danmarks sydligste) er center for det intensivt dyrkede opland. Byen har talrige gamle huse, so... Læs mere

 4. borgmester

  formand for kommunalbestyrelsen og øverste daglige leder af administrationen. Borgmesteren leder kommunalbestyrelsens forhandlinger og har ansvaret for admini... Læs mere

 5. bondemøbler

  møbler, brugt af landbefolkningen ca. 1500-1850, nogle steder dog til omkring 1900. Møblerne blev udført af lokale håndværkere, oftest fra den nærmeste... Læs mere

 6. Borre

  landsby på Østmøn 12 km øst for Stege; 283 indb. (2013). .........Navnet Borre nævnes ca. 1370 som Østerburgh, Østræburf, af borg 'befæstningsanl... Læs mere

 7. Charlottenburg

  bydel i Berlin, som var en selvstændig købstad vokset op omkring slottet Charlottenburg, indtil den i 1920 blev indlemmet i Berlin som et af hovedstadens 2... Læs mere

 8. Pori

  ... Læs mere

 9. Rovaniemi

  finsk by og kommune ved polarcirklen i Lapplands län/Lapin lääni, i hvilket den er administrativt centrum; 57.800 indb. (2006). Byen er det administrative... Læs mere

 10. Porsgrunn

  by i det sydøstlige Norge; Byen er sammenvokset med Skien og det sammenhængende byområde har 88.335 indb. (2011). Byen opstod i 1600-t. som ladepl... ... Læs mere

 11. Rødby

  by på Sydlolland; 2092 indb. (2014). Rødby ligger i ... ... Læs mere

 12. Løgstør

  by mellem Løgstør Bredning og Aggersund i Limfjorden, ca. 40 km vest for Aalborg; 4284 indb. (2014). Byen, der tidligere var en vigtig havneby, er kommuna... Læs mere

 13. Skjern

  by i Vestjylland, ca. 35 km sydvest for Herning; 7741 indb. (2014). Byen ligger på smeltevandsterrassen 3-7 m.o.h. nord for de lave enge langs Skjern Å. .... Læs mere

 14. Narvik

  havneby i bunden af Ofotfjorden i Nordnorge og tæt ved den svenske grænse; 18 500 indb. (2005). Narvik er en af Norges yngste byer, opstået som udskibning... Læs mere

 15. Anthony Trollope

  1815-1882, britisk forfatter, søn af den i sin tid populære forfatterinde Frances Trollope (1780-1863). Familien flyttede efter flere økonomiske fiaskoer ti... Læs mere

 16. Aarhus - historie

  Aarhus kendes som bybebyggelse i 900-t., da træhuse og grubehuse lå bag en halvkredsvold ved nordsiden af Aarhus Ås udmunding. Byen blev bispesæde i 948... Læs mere

 17. byting

  den almindelige domstol i købstæderne indtil 1919. Byting opstod tidligt i midde... ... Læs mere

 18. byfoged

  kongens repræsentant i købstæderne fra 1200-t. til 1919. Fogeden, som fra omkrin... ... Læs mere

 19. fattigvæsen (1800-t. - pengeunderstøttelse og den personlige frihed)

  I de sidste årtier af 1700-t. fremkom nye overvejelser om fattigvæsenets indretning og om, hvordan det kunne forbedres. Erfaringerne viste, at indtægterne, ... Læs mere

 20. bøddel

  person, hvis opgave var at fuldbyrde dødsdomme ved hængning, halshugning, radbrækning eller brænding på bål eller eksekvere andre legemsstraffe, fx afh... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki