Du søgte efter kalcium

Viser 1-15 af 15

 1. kalcium

  se calcium. ... Læs mere

  Tags:

 2. skorpen

  Jordens yderste, stive skal, der er 5-10 km tyk under oceaner og 70 km tyk under kontinenterne. Skorpen under kontinenterne (se kontinentskorpe) ... ... Læs mere

 3. kalciferol

  (af kalci(um) og latin fer(re) 'bære' og -ol), fællesbetegnelse for de to former for D-vitamin ... ... Læs mere

  Tags:

 4. Surhedsgrad

  Ud over landet er der store, regionale forskelle i vandets surhedsgrad (pH-værdi) og indholdet af hydrogenkarbonat. Hydrogenkarbonat dannes ved forvitring ... Læs mere

 5. Kvælstof og fosfor i havbunden

  De vigtigste næringsstoffer i opbygningen af organisk materiale er kvælstof og fosfor, der indgår i proteiner og nukleinsyrer. For at forstå omsætningsf... Læs mere

 6. Søernes miljø

  Med de årligt tilbagevendende iltsvind bliver vi efterhånden fri for at læse artikler i aviserne om døde bunddyr. Når alle de følsomme bunddyr er døde... Læs mere

 7. Grønland - plantevækst

  Grønlands flora omfatter ca. 500 arter af højere planter, dvs. blomsterplanter, bregner, padderokker og ulvefodsplanter. Af de øvrige grupper er laverne ... Læs mere

 8. Vandløbs og søers naturlige udviklingshistorie

  Naturlig opfyldning og tilgroning Vandløbs- og søbassiner kan begge fyldes op med sediment og vokse til over tid, men der er en vigtig forskel mellem vand... Læs mere

 9. Dammenes oprindelse

  Permanente damme Nogle damme er opstået naturligt. Det kunne f.eks. være sket på den måde, at vinden har blæst jorden væk ned til grundvandet. Sådan ... Læs mere

 10. Surhedsgrad

  Vandets surhedsgrad (pH-værdi) bestemmes først og fremmest af dets indhold af hydrogenkarbonat (HCO3-) og kuldioxid (CO2), men også tilstedeværelsen af f... Læs mere

 11. Jordbunden

  De geologiske udgangsmaterialer – f.eks. moræneaflejringer, smeltevandsaflejringer, flyvesand, tørv eller klippe af kalk, sandsten eller grundfjeld – s... Læs mere

 12. Vandplanternes tilpasninger

  En bestemt opbygning er ikke nødvendig for at blive vandplante. Tværtimod kan man opleve de fleste plantetyper under vand, bortset fra de vedagtige, dvs. ... Læs mere

 13. Mennesket

  Menneskets rolle i skovdynamikken er kompleks. Den omfatter dels indgreb, der er en følge af skovudnyttelsen i bred forstand (f.eks. hugst og fjernelse af t... Læs mere

 14. Organismernes fysiologiske tilpasning til miljøfaktorerne

  Miljøfaktorerne og deres variation skaber de fysiologiske rammer for dyrene. Forskellige dyr har tilpasset sig disse rammer på forskellige måder, og det e... Læs mere

 15. Planktonalger

  Planktonalger er en samlebetegnelse for en meget blandet gruppe af organismer hvad angår såvel slægtskab som evolution og ernæringsmåde. De har alle en ... Læs mere

Viser 1-15 af 15

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki