Du søgte efter kalkning

Viser 1-15 af 15

 1. kalkning

  bestrygning af fx mure og lofter med kalkmælk, se hvidtning. ... Læs mere

 2. kalkning

  tilførsel af kalkningsmidler til regulering af jordens surhedsgrad (pH). Som følge af især planterøddernes ånding og mikroorganismernes aktivitet frigø... Læs mere

 3. Gødskning og kalkning

     Den flydende del af husdyrgødning, ajle, er pga. sit indhold af letudnytteligt kalium og kvælstof (i form af ammoniak) en hurtigtvirkende gødning. ...... Læs mere

 4. Landboreformerne

  Det, man samlende kalder landboreformerne, var en blanding af mange forskellige initiativer, målsætninger og virkemidler. Fra lokale forsøg med mergling t... Læs mere

 5. kalk (anvendelser)

  Kalks vigtigste anvendelser er til fremstilling af cement og som læsket kalk til fremstilling af ... ... Læs mere

 6. grundforbedring

  forøgelse af en jords dyrkningssikkerhed gennem afvanding (fx dræning), kalkning eller dyb jordbehandling (grubning)....Grundforbedring har været et vigtigt... Læs mere

 7. marginaljord

  jord, som unddrages drift, enten fordi arealerne er helt uanvendelige til agerbrug, eller fordi de økonomiske konjunkturer ikke længere gør det rentabelt ... Læs mere

 8. landbrugssystemer

  ordnet samling af aktiviteter og genstande, der indgår i produktionen af landbrugsvarer. Systembegrebet anvendes i tilknytning til forskellige begrebsrammer... Læs mere

 9. bindingsværk

  bygningskonstruktion med et skelet af træ, især anvendt i ældre huse til bærende mure og vægge. Bindingsværk er en form for ... ... Læs mere

 10. Brakmarkerne og deres planteliv

  Sorte og grønne brakmarker Brakmark defineres i vore dage som en mark, der tages ud af omdrift i en årrække – et, fem eller tyve år – og herved blive... Læs mere

 11. Surhedsgrad

  Vandets surhedsgrad (pH-værdi) bestemmes først og fremmest af dets indhold af hydrogenkarbonat (HCO3-) og kuldioxid (CO2), men også tilstedeværelsen af f... Læs mere

 12. Bøgeskovens historie

  Bøgen indvandrede til Danmark for over 3.500, muligvis allerede 4.500 år siden (kapitlet Skovenes naturgivne rammer). Det var på et tidspunkt, hvor mennes... Læs mere

 13. C.J. Tind-Christensen

  Christian Johannes Tind-Christensen,  3.7.1883-29.10.1950, forstander. Født i Hindbjerg ved Kellerup, død i Ribe, begravet sst. T.-C. fik præliminæreksame... Læs mere

 14. Thomas Madsen-Mygdal

   24.12.1876-23.2.1943, minister, landmand. Thomas Madsen-Mygdal tog lærereksamen fra Jelling seminarium, men virkede kun et par år i folkeskolen, bl.a. so... Læs mere

 15. N.J. Nielsen

  Niels Jørgen Nielsen,  21.11.1862-26.1.1945, forsøgsleder. Født i Skovsbo, Verninge sg., Odense amt, død i Herning. Efter nogle års virksomhed ved prakti... Læs mere

Viser 1-15 af 15

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki