Du søgte efter kanalisering

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. kanalisering

  ... eng. channeling, opstuvning af vandspejlet i floder vha. bevægelige stemmeværker med henblik... ... Læs mere

 2. kanalisering

  eng. channeling, inden for new age-bevægelsen betegner kanalisering en etablering af kontakt med ikke-jordiske væsener formidlet gennem en person med særlig... Læs mere

 3. kanalisering

  eng. channeling, fysisk fænomen, som forekommer ved ladede partiklers passage gennem et krystalgitter. Når ioner bevæger sig parallelt med en af krystallens... Læs mere

 4. Kagalen

  (af russ. kagal, af hebr. kahal 'forsamling'), hemmelig finsk modstandsorganisation 1901-05, der ved udgivelse af brochurer og kanalisering af penge mobilisere... Læs mere

 5. Kampen om vandet

  „Miljødebatten kører på følelsen, ikke på fakta, og det ser jo romantisk ud, at der stikker en hel masse vækster op ved et vandløb. Men faktisk er d... Læs mere

 6. stemmeværk

  bygværk, der ved spærring af en flod opstemmer vandet for at øge vanddybde og mindske vandhastighed. Det overordnede formål er ofte at gøre floden sejlbar... Læs mere

 7. Søborg Sø

  6 km2 stor, tørlagt sø i Nordsjælland 5 km syd for Gilleleje med kanalforbindelse til Gilleleje Havn. I den nordlige ende findes en tidligere halvø m... ... Læs mere

 8. Den Europæiske Udviklingsfond

  ...EUF, Udviklingsfonden, oprettet i 1963 i forbindelse med underskrivelsen af den første af en række konventioner, som regulerer forholdet mellem EU og en... Læs mere

 9. Jeanette Winterson

  f. 1959, britisk forfatter. I et stærkt grænseafsøgende forfatterskab, der har litterære paralleller til Jorge Luis Borges og Vladimir Nabokov, trækker Je... Læs mere

 10. spådom

  forudsigelse af fremtidige hændelser. Mennesket har altid haft et behov for dels at kende sin fremtidige skæbne, dels at overlade ansvaret for vigtige bes... Læs mere

 11. ufo

  (fork.f. eng. Unidentified Flying Object), UFO, uidentificeret flyvende genstand, hvis tilstedeværelse ikke umiddelbart synes at kunne forklares. Ved efterfø... Læs mere

 12. dæmning

  Der findes tre typer dæmninger: spærredæmninger, der begrænser og opstuver et vandområde, trafikdæmninger, der bærer en vej eller jernbane over lavtl... Læs mere

 13. Jens Lindhard

  26.2.1922-17.10.1997, dansk teoretisk fysiker. Lindhard har især ydet bidrag til beskrivelsen af atomare partiklers nedbremsning i stof. Jens Lindhard blev... Læs mere

 14. sluse

  bygværk til regulering af vandstand i floder, søer og kanaler ved åbning eller lukning af et udløb. Afvandingssluser Afvandingssluser indbygget i ... ... Læs mere

 15. New Age

  (eng. 'ny tidsalder'), egl. betegnelse for 'Vandmandens tidsalder', dvs. den nye 2000-årige periode, som i vor tid afløser 'Fiskenes tidsalder' (jf. astrolog... Læs mere

 16. vandkraftværk

  anlæg til produktion af elektricitet, hvor man udnytter en faldhøjde (potentiel energi) af en vandmasse til at drive en ... ... Læs mere

 17. Vandløbsvedligeholdelse

  For at kunne opfylde vandløbslovens formål om at sikre vandløbenes evne til at aflede vand er der for alle større vandløb udarbejdet regulativer, som i... Læs mere

 18. Velkommen til "Naturen i Danmark"

  Jeg vil hermed byde alle naturinteresserede velkomne til det femte og sidste bind, „De ferske vande“ i værket „Naturen i Danmark“. Vi begyndte værk... Læs mere

 19. Søernes pattedyr

  Flagermus Damflagermusen overvintrer i et samlet antal på 4500 individer i de nedlagte kalkgruber i Mønsted, Daugbjerg, Smidie og Thingbæk i Midtjylland.... Læs mere

 20. Arternes tilbagegang og mulige genetablering

  Rødlisten En rødliste er en fortegnelse over udvalgte arters „situation“ i et givet land, f.eks. Danmark. Med „situation“ menes først og fremmest ... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki