Du søgte efter klassificere

Viser 41-60 af 100

 1. Thomas Sydenham

    ... ... Læs mere

 2. kinetin

  ... (af gr. kinetos 'bevægelig', af kinein 'bevæge', og -in), plantevækststof, der i nærvær af et ... ... Læs mere

 3. skole - skolefag (klassificering)

  Skolefag kan klassificeres i humanistiske fag, fx historie, litteratur, sprog, religion og samfundsfag, naturvidenskabelige fag, fx matematik, fysik, kemi og... Læs mere

 4. dardiske sprog

  sproggruppe, der omfatter ca. 15 indoariske sprog, som tales af ca. 6 mio. i bjergområderne i Kashmir, Nordpakistan og Østafghanistan. Vigtigst er kashmiri, ... Læs mere

 5. sygdomsklassifikation

  inddeling af sygdomme efter diagnose (se nosografi). En sygdomsklassifikation er opdelt i større grupper, fx infektionssygdomme, kræft, sygdomme i bestemte o... Læs mere

 6. organisation

  (afledt af organisere, af organ og -isere), administrativt og funktionelt socialt system af individer og grupper etableret mhp. opnåelse af et... ... Læs mere

 7. tromme

  ... (af nty. trumme, beslægtet med oldhty. trumpa 'trompet', opr. lydefterlignende ord), slaginstrument, der hører til membranofonerne eller sjældnere idiof... Læs mere

 8. lipoproteiner

  partikler med en kerne af triglycerider og kolesterolestere omgivet af en kappe af fosfolipider, kolesterol og proteiner, karakteristiske for hver type af li... Læs mere

 9. trafikfarlige lægemidler

  lægemidler, som kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner på forsvarlig måde. Det drejer sig fortrinsvis om lægemidler, der ho... Læs mere

 10. klassifikator

  sprogvidenskabelig betegnelse for en grammatisk markør, som indgår i en kategorisering af nominer, ofte oprindelig selv et nomen. Den mest udbredte form for ... Læs mere

 11. dissociation

  kemisk proces, hvorunder et molekyle eller en ion adskilles i to mindre bestanddele. Hertil kræves energi, som kan tilføres i form af varme (termisk dissoc... Læs mere

 12. plantenæringsstoffer

  grundstoffer, der er nødvendige for, at planter kan gennemføre deres livscyklus. Der findes mindst 17, hvortil kommer en række andre grundstoffer, som ha... Læs mere

 13. fejl

  matematisk term, som i numerisk analyse er betegnelse for forskellen mellem korrekt og beregnet størrelse; fejl regnes med fortegn. Den ... ... Læs mere

 14. Karl Landsteiner

  1868-1943, østrigsk-amerikansk læge og immunolog, der virkede som patoanatom i Wien fra 1898 og var professor ved Wiens Universitet 1909-19. Indtil da ha... Læs mere

 15. spalteåbning

  ...stoma, lille åbning i overhuden på grønne plantedele, dvs. blade og stængler. Gennem spalteåbningerne står plantens ... ... Læs mere

 16. symmetri

  (af syn- og ... ... Læs mere

 17. Indien (Religion)

  En mangfoldighed af religioner og religiøse retninger præger det moderne indiske samfund. Ifølge forfatningen har Indien religionsfrihed og ingen statsre... Læs mere

 18. konsonanter

  medlyde, har i sprogvidenskaben to betydninger. I artikulatorisk forstand er konsonanter det samme som kontoider; men ofte bruges betegnelsen snarere funktio... Læs mere

 19. brandklassifikation

  system til at beskrive krav til bygningskonstruktioner, som er særlig modstandsdygtige over for brand. Systemet bygger på et sæt fælleseuropæiske prøvnin... Læs mere

 20. jukagirer

  sibirisk folk med eget sprog, tidligere udbredt over en stor del af Sibirien, hvor de levede af fiskeri og jagt. I 1600-t. blev de trængt nordpå af jakuterne... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki