Du søgte efter kobber

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. kobber

  metal, hvis betydning måske er “metal fra Cypern”, den ø, hvor Afrodite (Venus) steg i land, født af havets skum. Kobber ses derfor i astrologi og alkym... Læs mere

 2. kobber

  grundstof nr. 29 placeret i det periodiske systems 11. gruppe; atomtegn Cu. Kobber er et forholdsvis blødt, rødt metal. Det har stor ledningsevne for ele... Læs mere

 3. kobber (Ernæring)

  Mangel på kobber medfører anæmi, skelet-, hår- og hudforandringer og kan opstå hos børn, som udelukkende ernæres af komælk, der har et lavt indhold af ... Læs mere

 4. kobber (Forbindelser)

  Kobber optræder i forbindelser i de formelle oxidationstrin 0 til +4, hvor dog 0 og +4 er yderst sjældne og kun forekommer i nogle få komplekser. Endvidere ... Læs mere

 5. kobber (Forgiftning)

  med kobber er rapporteret efter indtagelse af få gram kobbersalte, men også efter indtagelse af levnedsmidler tilberedt i kobbergryder eller dårligt fortinn... Læs mere

 6. kobber (Kobbertal)

  Kobbertallet, Cut, er et udtryk for jords indhold af kobber (Cu) målt ved en standardiseret metode for kemiske jordanalyser: 1 Cut svarer til 1 mg opløseli... Læs mere

 7. kobber (Biokemi)

  Kobber er et livsnødvendigt sporstof for levende organismer. Det indgår i vitale fysiologiske processer som fotosyntese og respiration. Et voksent menneske i... Læs mere

 8. kobber (Plantefysiologi)

  Kobber er et nødvendigt spormineral for alle planter. Det findes bundet i proteiner, der deltager i elektronoverførsler i planternes fotosyntese, respiration... Læs mere

 9. kobber (Historie)

  På grund af lettilgængelige forekomster, gode formningsegenskaber og et relativt lavt smeltepunkt blev kobber det første metal, som oldtidsfolk anvendte t... Læs mere

 10. kobber (Forurening)

  Kobber i større mængder er giftigt for de levende organismer. Rent kobber er ikke så giftigt som visse andre tungmetaller såsom cadmium, kviksølv og bly o... Læs mere

 11. rå kobber

  inden for telekommunikation det ubestykkede (dvs. uden tilkoblede enheder), oftest nedgravede kobberkabel, der går fra telefonselskabets central til brugeren.... Læs mere

 12. cuproforbindelser

  ældre navn for forbindelser, der indeholder kobber i oxidationstrinnet +1, fx kobber(I)klorid, cuproklorid, CuCl. Se kobber (forbindelser). ... Læs mere

  Tags:

 13. cupriforbindelser

  ældre navn for forbindelser, der indeholder kobber i oxidationstrinnet +2, fx kobber(II)fluorid, cuprifluorid, CuF2. Se kobber (forbindelser). ... Læs mere

  Tags:

 14. supergen

  (af super- og genesis), mineraldannelse, der foregår ved jordoverfladen som led i forvitringsprocesser, bl.a. forårsaget af nedsivende vand. De opløste stof... Læs mere

  Tags:

 15. cuprum

  se kobber. ... Læs mere

  Tags:

 16. kobbertal

  se kobber. ... Læs mere

  Tags:

 17. Cu

  atomtegn for grundstoffet kobber. ... Læs mere

  Tags:

 18. blåsten

  ...kobbervitriol, kobber(II)sulfat, CuSO4∙5H2O. Se kobber (forbindelser). ... Læs mere

  Tags:

 19. kobbervitriol

  ældre navn for kobber(II)sulfat, CuSO4∙5H2O. Se kobber (forbindelser). ... Læs mere

 20. kalkotypi

  (gr. kalko- + -typi), en slags højtryksætsning på kobber. ... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki