Du søgte efter kode

Viser 61-80 af 100

 1. brugergrænseflade

  bindeled mellem et system og dets bruger, fx et it-systems tastatur og skærmbilleder eller en vaskemaskines betjeningspanel. Hyppigst anvendes ordet dog om ... Læs mere

 2. Erlend Høyersten

  f. 17.10.1972, norsk kunsthistoriker og museumsdirektør. Erlend Høyersten var fra 2000 museumspædagog ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand og 2004-0... Læs mere

 3. QR-koder

  Quick Response Codes, todimensionelle ... ... Læs mere

 4. kunstigt liv

  menneskeskabte systemer, som enten ligner biologiske organismer, eller som ud fra bestemte kriterier for liv kan kaldes levende. I lighed med kunstig intellige... Læs mere

 5. video

  (egl. sammensætningsform af lat. videre 'se'), det elektriske billedsignal, der indgår i forbindelse med elektronisk optagelse, afspilning og fremvisning af ... Læs mere

 6. symbol

  oprindelig brugt om dele eller brudstykker, der anvendtes som et aftalt tegn, hvormed to eller flere personer kunne give sig til kende over for hinanden; s... Læs mere

 7. genetik

  arvelighedslære, det delområde af biologien, som beskæftiger sig med arvematerialets opbygning, funktion, videreførelse fra forældre til afkom samt æn... Læs mere

 8. vocoder

  (eng., af voice 'stemme' og code 'kode'), oprindelig (1939) et apparat til frembringelse af kunstig tale baseret på frekvensanalyse af den menneskelige stemme... Læs mere

 9. økologisk kemi

  læren om de kemiske stoffer, som planter, dyr og andre organismer producerer for at beskytte eller forsvare sig eller for at signalere (feromoner). Det er ove... Læs mere

 10. PHP

  PHP: Hypertext Preprocessor, programmeringssprog. PHP stod oprindeligt for Personal Home Page Tools, men ændrede siden navn til førstnævnte. PHP bruges ... Læs mere

 11. DNA

  (eng. Deoxyribonucleic Acid), deoxyribonukleinsyre, kædeformet makromolekyle, der udgør arvematerialet i alle levende organismer og i mange virus. I organ... Læs mere

 12. RNA

  ribonukleinsyre, kædeformet makromolekyle, der indgår som en vigtig bestanddel i alle organismers cellulære maskineri. RNA-molekyler anvendes som transpo... Læs mere

 13. mutation

  forandring i en celles arvemateriale (DNA), som kan videreføres til dattercellerne. Mutationer kan opstå i alle typer af celler, og man skelner mellem som... Læs mere

 14. genom

  arvemasse. Et individs genom omfatter den genetiske information, det grundlagdes med ved befrugtningen, dvs. det arvemateriale som æg og sædceller har bidr... Læs mere

 15. kryptologi

  læren om kryptografiske metoder og systemer samt vurderingen af deres sikkerhed. Kryptografi blev oprindelig anvendt til at kode information således, at ku... Læs mere

 16. gen

  arveanlæg, mendelsk arvefaktor, den basale arvelige enhed hos levende organismer og virus. Betegnelsen gen blev indført af den danske genetiker ... ... Læs mere

 17. IBAN-nummer

  International Bank Account Number, bankkontonummer i henhold til en internationalt fastsat standard, som oprindeligt blev udarbejdet af Den Europæiske Komit... Læs mere

 18. tv (Teknik)

  I den følgende artikel behandles tv-systemer, - kameraer og -modtagere. Tv-systemer Siden de første praktisk anvendelige fjernsynsudsendelser fandt sted i... Læs mere

 19. DNA

  DNA, der er en forkortelse af deoxyribonucleic acid, på dansk deoxyribonukleinsyre, er et ... ... Læs mere

 20. zink (Biokemi og ernæring)

  Zink er livsnødvendigt for mennesker og formentlig for alle organismer. Det er prostetisk gruppe i mange enzymer og indgår i proteiner, som regulerer kopie... Læs mere

Viser 61-80 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki