Du søgte efter kognitionsforskning

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste
 1. kognitionsforskning

  ...kognitionsvidenskab, tværvidenskabeligt studium af kognitive processer, omfattende bl.a. tænkning, perception, kategorisering, sprogbeherskelse og hukom... Læs mere

 2. biokybernetik

  (af bio- og kybernetik), anvendelsen af kybernetiske principper i studiet af de tilbagekoblingsmekanismer (feedback) og info... ... Læs mere

 3. Alvin I. Goldman

  Alvin Ira Goldman, f. 1938, amerikansk filosof, professor ved Rutgers i New York. Goldman har haft stor indflydelse på moderne erkendelsesteori med sin ver... Læs mere

 4. tænkning

  Reglerne for formelt korrekte logiske slutninger og for gyldig bevisførelse undersøges i moderne videnskab inden for filosofi, logik og matematik, men ble... Læs mere

 5. Stig Andur Pedersen

  f. 1943, dansk matematiker og filosof, siden 1979 professor i naturvidenskabsteori ved Roskilde Universitetscenter. S.m. Helge Kragh har han skrevet en udbredt... Læs mere

 6. kunstig intelligens

  KI, programmerede maskiner, som efterligner et eller flere aspekter af den menneskelige intelligens som evnen til abstrakt tænkning, analyse, problemløsn.... Læs mere

 7. psykolingvistik

  ... forskningsfelt, der beskæftiger sig med de mentale strukturer og processer, som ligger til grund for menneskesprog. Centrale områder inden for psykolingv... Læs mere

 8. computermusik

  musik, der i overvejende grad er skabt af og på computer. Begrebet computermusik dækker ikke over én samlet æstetik, men snarere over en række tekniske ... Læs mere

 9. eksperimentalpsykologi

  discipliner inden for psykologien, der i lighed med naturvidenskaber som biologi og fysik anvender kontrollerede eksperimenter som forskningsmetode. Som grundl... Læs mere

 10. Edmund Husserl

  1859-1938, tysk filosof, født i Proßnitz i Mæhren (i det nuv. Tjekkiet), studerede matematik i Leipzig og Berlin og fra 1884 filosofi hos ... ... Læs mere

 11. kognitionspsykologi

  ... den del af psykologien, der studerer skabelse, tilegnelse og anvendelse af viden; betegnelsen vandt indpas i 1960'erne som led i den 'kognitive revolutions... Læs mere

 12. neurale netværk

  ... (1. ord af lat. neuralis 'vedr. nerver, sener'), rettere kunstige neurale netværk, modeller for biologisk beregning, inspireret af de netværk af nervecel... Læs mere

 13. materialisme - kultur

  i daglig tale en livsopfattelse og -praksis, der sætter materielle goder, penge og håndgribelige tegn på status i højsædet frem for værdier, der er foran... Læs mere

 14. selvorganiserende systemer

  systemer, der kan danne nye mønstre og organisere deres egen struktur, uden at der er tale om ydre styring eller planlagt design. Begrebet bruges løst om h... Læs mere

 15. kybernetik

  teori om styring og kontrol i dyr, mennesker og maskiner; studiet af naturlige eller designede systemer, som regulerer sig selv ved hjælp af information og... Læs mere

 16. information

  oplysning, meddelelse, efterretning etc. I daglig tale bruges ordet information om oplysninger, hvis værdi som erkendelse ligger mellem rå data og indsigt... Læs mere

 17. Niels Ole Bernsen

  f. 1947, dansk filosof og kognitionsforsker; disputats 1976 Viden, en afhandling om vor erkendelsessituation, som står i gæld til ... ... Læs mere

 18. kognition

  erkendelse, tænkning, anvendelse af viden. Kognition indgår sammen med emotion (følelse, affekt) og konation (vilje, stræben, handling) i en tredeling af... Læs mere

 19. videnskab

  almen betegnelse for systematiske metoder til at frembringe, ordne og udbrede viden og kunnen samt resultaterne af denne aktivitet og de organisationsformer... Læs mere

 20. biologi

  den naturvidenskab, som beskriver levende væseners opståen, udvikling, struktur, samspil og vekselvirkning med den øvrige natur. Biologien udgør en bred... Læs mere

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki