Du søgte efter kolddeformation

Viser 1-17 af 17

 1. kolddeformation

  deformation af metal ved en temperatur, der ligger betydelig under dets smeltepunkt. Som den øvre temperaturgrænse for kolddeformation anføres ofte ca. 0,4 ... Læs mere

 2. deformationshærdning

  styrkeøgning af metal ved kolddeformation. Fænomenet kendes kun fra metallurgien, hvor det er knyttet til deformation ved relativt lave temperaturer (se rekr... Læs mere

 3. cementit

  jernkarbid, som er en vigtig bestanddel af stål og støbejern. Cementit krystalliserer orthorhombisk og har den kemiske sammensætning Fe3C. Normalt danner de... Læs mere

 4. blødglødning

  ...udglødning, en efterbehandlingsmetode af et metalemne bestående af en opvarmning fulgt af en langsom afkøling med det formål at overføre emnet i den bl... Læs mere

 5. varmdeformation

  formgivningsproces, som foregår over metallets rekrystallisationstemperatur. De vigtigste varmdeformationsprocesser er smedning, sænksmedning, ... ... Læs mere

 6. deformation

  (fra latin deformatio 'misdannelse', af de- og afledn. af forma 'form'), inden for materialelæren en formændring forårsaget af belastning. Et materiale elle... Læs mere

 7. drivning

  formgivning af emner i tynd metalplade ved stærk kolddeformation, især ved hamring fra bagsiden. Drivningen gør metallet tyndere og hårdere, men dets dukti... Læs mere

 8. dispersionshærdet metal

  metal, som er forstærket af mange fint fordelte partikler af en fremmed, uopløselig fase. Udviklingen af disse legeringer, som stadig er i gang, supplerer de... Læs mere

 9. sejhærdningsstål

  stål, der er fremstillet med særligt hensyn til sejhærdningsegenskaberne. Styrken i sejhærdet tilstand bestemmes hovedsagelig af kulstofindholdet (normalt ... Læs mere

 10. ældning

  uønsket ændring med tiden af blødt ståls mekaniske egenskaber. Ældning kan stamme fra forudgående kolddeformation eller fra bratkøling fra temperaturer ... Læs mere

 11. rekrystallisation

  omkrystallisation af deformeret metal i fast tilstand. Rekrystallisation fører normalt til den pågældende legerings blødeste tilstand, mindste dislokations... Læs mere

 12. smedning

  metode til formgivning af emner af metal i varm tilstand; traditionelt om formgivning af smedejern og stål, men nu også i forbindelse med metaller som nikkel... Læs mere

 13. støbejern

  kompleks jernlegering med højt kulstofindhold, som anvendes til støbning af færdige jerngenstande. Støbejern består af jern, kulstof, silicium, fosfor,... Læs mere

 14. stål

  fællesbetegnelse for meget forskellige legeringer, hvori jern indgår som et væsentligt element. Langt det meste stål fremstilles ved smeltning, udstøbn... Læs mere

 15. varmebehandling

  tilførsel af varme til fx materialer eller levnedsmidler for at ændre deres egenskaber....Levnedsmiddelvidenskab...Levnedsmidler, farmaceutiske præparater o... Læs mere

 16. aluminium

  metallisk, sølvhvidt grundstof med atomnr. 13 placeret i det periodiske systems 13. gruppe; atomtegn Al. Aluminium, som er det tredjehyppigste grundstof i j... Læs mere

 17. jern (historie)

  Jernets ældste historie er knyttet til det østlige Middelhavsområde. Man kan skelne mellem en indledende periode, 2500-1200 f.Kr., hvor jern havde en mege... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki