Du søgte efter kommando

Viser 41-60 af 100

 1. Flyverstaben

  oprettet i 1950, udgjorde indtil 1970 sammen med chefen for Flyvevåbnet Flyverkommandoen, som var ... ... Læs mere

 2. marinedistrikt

  sømilitær lokalmyndighed med ansvar for bl.a. farvandsovervågning, søredning og uskadeliggørelse af miner inden for de tillagte farvands- og kystområde... Læs mere

 3. Aulus Gabinius

  d. 47 f.Kr., romersk politiker. Gabinius stillede som plebejertribun forslag om at tildele Pompejus ekstraordinær kommando til bekæmpelse af sørøveri. So... Læs mere

 4. iskort

  kort for farvande, som i perioder af året er dækket af is; af hensyn til sejladssikkerheden udarbejdes der dagligt kort, der viser isens udbredelse, dens k... Læs mere

 5. Fedor von Bock

  3.12.1880-4.5.1945, tysk officer, udnævnt til generalfeltmarskal i 1940. Von Bock stod i spidsen for den tyske indmarch i Østrig i 1938, og han kommanderede ... Læs mere

 6. Den Danske Brigade

  ...Danforce, dansk militær enhed, opstillet i Sverige 1943-45 med de derværende danske flygtninge som rekrutteringsgrundlag. Brigaden nåede en styrke på ... Læs mere

 7. bataljon

  militær enhed i Hæren, der består af tre til fem enheder (kompagnier og ... ... Læs mere

 8. Shirley Temple

  1928-2014, amerikansk filmskuespiller. Shirley Temple blev en institution som barnestjerne i 1930'ernes Hollywood, hvor hun fra fireårsalderen dansede, sang... Læs mere

 9. Nationalgarden

  Garde nationale, fransk borgervæbning. Nationalgarden blev oprettet i Paris i 1789 under Joseph La Fayettes kommando og blev året efter indført i alle fra... Læs mere

 10. agility

  forhindringsløb på tid for hunde. Agility henviser til hundens smidighed og evne til på førerens kommando at forcere diverse forhindringer såsom vipper,... Læs mere

 11. Ernst Peymann

  1737-1823, dansk ingeniørofficer, der som 70-årig fik ansvaret for forsvaret af Sjælland og København i efteråret 1807 uden nogensinde at have ført ko... Læs mere

 12. George S. Patton

  George Smith Patton, 11.11.1885-21.12.1945, amerikansk general. Patton, der havde gjort tjeneste i det amerikanske kampvognskorps under ... ... Læs mere

 13. prokonsul

  (af lat. proconsul 'stedfortrædende konsul', jf. pro-), romersk embedsmand, der havde myndighed som en konsul til at kommandere en hær eller styre en provins... Læs mere

 14. Gnaeus Pompejus

  106-48 f.Kr., fra 81 f.Kr. med tilnavnet Magnus ('den Store'), romersk politiker. Pompejus sluttede sig i sin ungdom til ... ... Læs mere

 15. Søartilleriet

  teknisk specialtjeneste i Søværnet. Med rødder i embedet som søtøjmester, etableret 1739, varetog Søartilleriet fremstilling, anskaffelse og vedligeholde... Læs mere

 16. Søværnet

  den sømilitære del af det danske forsvar. Søværnets opgavekompleks er funderet på to typer opgaver: internationale operationer og myndighedsopgaver. De... Læs mere

 17. Den Danske Brigade i Tyskland

  ...Tysklandsbrigaden, dansk besættelsesstyrke i Tyskland 1947-58. Efter aftale med den britiske regering blev en dansk styrke på 4000 mand under britisk komm... Læs mere

 18. Leonard von Kaupisch

  1878-1945, tysk flyvergeneral. Som chef for den såkaldte Højere Kommando XXXI deltog von Kaupisch i planlægningen af det tyske angreb på Danmark, som hav... Læs mere

 19. Søværnets Materielkommando

  ...SMK, teknisk og forsyningsmæssig kommando, der 2007 lægges sammen med Hærens Materielkommando og Flyvermaterielkommandoen i Forsvarets Materieltjeneste. ... Læs mere

 20. Hærens Flyvetjeneste

  militær enhed fra 1971-2003. Hærens Flyvetjeneste havde under Hærens Operative Kommando ansvar for opstilling, forvaltning og uddannelse af observationsheli... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki