Du søgte efter kondensator

Viser 1-20 af 59

Forrige 1 2 3 Næste
 1. kondensator

  inden for elektricitetslære og elektroteknik en tidligere benyttet betegnelse for den elektriske komponent kapacitor. ... Læs mere

 2. kondensator

  apparat til varmeoverføring (varmeveksler), hvori dampe fortættes (kondenseres) til væske ved afkøling. Kondensatorer benyttes i dampkraftanlæg, i procesa... Læs mere

 3. fordråber

  se kondensator. ... Læs mere

 4. billikondensator

  (fr. billi- + lat. kondensator), kondensator hvis kapacitet er en billifarad. ... Læs mere

 5. neutrodynkondensator

  (lat. neuter ingen af to + gr. dynamis kraft + lat. kondensator), meget lille variabel elektrisk kondensator, anvendt i radioteknikken. ... Læs mere

 6. kondensationsmaskine

  (se kondensere), dampmaskine, hvori spildedampen fortættes til vand i en kondensator. ... Læs mere

 7. blokkondensator

  (da. blok (lån fra ty.) + fr.-lat. kondensator), inden for teknik en fast kondensator, hvori isolerende materiale adskiller ledere af metalfolie. ... Læs mere

 8. keramikkondensator

  elektrisk komponent, der er opbygget af to eller flere metallag med keramik som isolerende materiale imellem dem, hvorved der dannes en elektrisk kondensator. ... Læs mere

 9. blokering

  elektronisk frafiltrering af jævnstrøms-indholdet i et elektrisk signal ved indsættelse af en kondensator (blok) i signalvejen. Benyttes fx mellem forstærk... Læs mere

 10. godhedsfaktor

  ...godhed, eng. quality factor, Q, måltal uden enhed, som beskriver størrelsen af de elektriske tab i en elektrisk spole eller kondensator ved en bestemt fre... Læs mere

 11. drejekondensator

  trinløs variabel, elektrisk kondensator, som består af to sæt parallelle metalplader med isolerende materiale imellem. Ved at dreje det ene sæt plader om e... Læs mere

 12. farad

  (efter M. Faraday), med symbolet F, måleenhed for kapacitans i SI-enhedssystemet. En kondensator (kapacitor) har kapacitansen 1 F, når en strøm på 1 A me... Læs mere

 13. susceptans

  (af sub- og afledn. af lat. capere 'tage'), blindværdi (af admittans), imaginærdelen af et elektronisk kredsløbs ad... ... Læs mere

 14. dampkraftværk (Varmeproduktion)

  De fleste danske dampkraftværker producerer også varme til fjernvarmesystemer. Anlægget kaldes da et kraftvarmeværk. I store, centrale kraftvarmeværker ud... Læs mere

 15. egensvingning

  svingende bevægelse i et system, der ikke er udsat for ydre påvirkning. Udsvinget varierer som en sinusfunktion af tiden. I nogle systemer optræder der kun ... Læs mere

 16. dampturbine (Anvendelser)

  Til store kraftværker anvendes dampturbiner, der roterer med 50 o/s svarende til elnettets frekvens på 50 Hz. Dampen strømmer efter beskovlingen til en kond... Læs mere

 17. demodulator

  elektronisk kredsløb, som benyttes i radio- og tv-teknik til demodulation. Kredsløbet udformes, så variationerne i den tilførte bærebølge gendanner det m... Læs mere

 18. relaksationsoscillator

  elektronisk oscillator baseret på en relaksationseffekt, fx afladning af en kondensator. Når relaksationen er næsten tilendebragt, og kredsløbet nærmer si... Læs mere

 19. afladning

  bortledning af elektrisk ladning. En genstand, opladet med statisk elektricitet, kan aflades ved kontakt med en anden genstand, person eller jord, hvortil den ... Læs mere

 20. magnetlygter

  cykellygter, der ikke anvender batterier, men strøm produceret ved induktion. Lygterne monteres på hjulets nav, og strømmen skabes, når lygterne, der ind... Læs mere

Viser 1-20 af 59

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki