Du søgte efter konfession

Viser 1-20 af 53

Forrige 1 2 3 Næste
  1. konfession

    (af lat. confessio 'tilståelse, bekendelse', af confiteri, af kon- og fateri 'bekende'), teologisk betegnelse for trosbekendelse og bekendelsesskrift, fx Conf... Læs mere

  2. Den Belgiske Konfession

    ...Confessio belgica, reformert bekendelsesskrift, forfattet 1561 i eksil af den nederlandske præst Guy de Brès. Skriftet var inspireret af de franske huguen... Læs mere

  3. Confessio Belgica

    (lat. 'den belgiske bekendelse'), reformert bekendelsesskrift fra 1561, se Den Belgiske Konfession. ... Læs mere

  4. interkommunion

    (af inter- og lat. communio 'fællesskab'), nadverfællesskab mellem kirkesamfund af forskellig konfession; det har været et centralt tema i dialogen mellem d... Læs mere

  5. denomination

    (af lat. denominatio 'benævnelse', af denominare 'benævne'), betegnelse for et kristent trossamfund. Til forskel fra mere belastede udtryk som kirke, konfess... Læs mere

  6. Dordrechtsynoden

    hollandsk kirkemøde, som november 1618-maj 1619 for første og eneste gang samlede repræsentanter for næsten alle reformerte kirker. Synodens dagsorden var ... Læs mere

  7. konfessionarius

    (lat. konfession + -arius), titel for kongefamiliens særlige præst. ... Læs mere

  8. John Tavener

    28.1.1944-12.11.2013, britisk komponist. Han fik sit gennembrud med bibelkantaten The Whale (1968), hvis stilistiske udgangspunkt var ... ... Læs mere

  9. Restitutionsediktet

    forordning udstedt 1629 af den tysk-romerske kejser Ferdinand 2. med krav om tilbagelevering af katolsk gods, der efter ... ... Læs mere

  10. Den Preussiske Union

    sammenslutning af den lutherske og den reformerte konfession til en evangelisk kirke, foreslået af den preussiske konge, Frederik Vilhelm 3., i 1817. Til trod... Læs mere

  11. Porto Novo Missionen

    dansk kristen missionsvirksomhed i havnebyen Porto Novo, nutidens Parangipettai, i Sydindien. En af missionæren Eduard Løventhals medarbejdere, Anne Marie Pe... Læs mere

  12. auricularkonfession

    (af lat. auricularis, af auricula øre (det ydre), + konfession), hemmeligt skriftemål (hvisket ind i øret). ... Læs mere

  13. Johann Bernhard Basedow

    ... 1724-1790, tysk pædagog, grundlægger af filantropismen. Basedow studerede teologi og filosofi i Leipzig og tog senere magistergraden i Kiel med en afhand... Læs mere

  14. kirkeligt embede

    ...ordineret embede, gr. diakonia, lat. ministerium, I ikke-protestantisk sammenhæng forbinder man begrebet med det treleddede embede: biskop, præst (presbyt... Læs mere

  15. trosbekendelser

    ...symboler, inden for kristendommen kirkeligt autoriserede, forpligtende sammenfatninger af et kirkesamfunds tro....I oldkirkens første århundreder var den ... Læs mere

  16. Johannes Aagaard

    1928-2007, dansk teolog, lektor, siden docent ved Aarhus Universitet 1959-95 og professor i missionsteologi 1995-98; g.m. Anna Marie Aagaard. Han blev dr.theol... Læs mere

  17. kongelig konfessionarius

    officiel titel, der i Danmark siden 1600-t. er tildelt den præst, som forestår kirkelige handlinger inden for kongehuset, fx dåb, konfirmation, vielse og ... Læs mere

  18. Westminster-konfessionen

    bekendelsesskrift vedtaget 1647 på Westminster Assembly. Med dette kirkemødes voksende presbyterianske præg blev revisionen af de 39 artikler opgivet til fo... Læs mere

  19. økumeni

    (af gr. oikumene), bestræbelser for en almen kirkelig enhed gennem dialog og samarbejde mellem de forskellige kristne kirker. Selve ordet blev allerede i før... Læs mere

  20. økumeni (Økumeniske verdensorganisationer)

    I 1800-t.s slutning førte en række bestræbelser for at bryde isolationen mellem kirker af samme konfession og mellem de forskellige konfessioner indbyrdes t... Læs mere

Viser 1-20 af 53

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki