Du søgte efter konfiskation

Viser 1-20 af 67

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. konfiskation

  (af lat. confiscatio 'inddragelse i statskassen', af kon- og afledn. af fiscus 'statskasse'), inddragelse af værdier eller genstande som følge af en strafbar... Læs mere

 2. konfiskatorisk

  (ty. konfiskatorisch, lat. confiscatorius), som har karakter af konfiskation. ... Læs mere

 3. formuekonfiskation

  inddragelse af formue. Formuekonfiskation var i ældre nordisk ret en følge af fredløshed, der medførte, at formuer blev herreløse, men allerede i ... ... Læs mere

 4. værdikonfiskation

  konfiskation, der ikke er rettet mod bestemte ting, men mod deres værdi. Hvis fx narkosælgeren ikke har salgssummen, kan der konfiskeres et beløb, der svare... Læs mere

 5. udbyttekonfiskation

  strafferetlig retsfølge, hvis formål er at sikre, at forbrydelse ikke kan betale sig. Udbytte kan konfiskeres hos den, der har begået det strafbare forhold,... Læs mere

 6. emigranterne

  de personer, der under Den Franske Revolution måtte forlade Frankrig. De første flygtede som følge af Bastillens fald i juli 1789. Emigranter kunne risike... Læs mere

 7. ankebegrænsning

  afskæring af sædvanlig ankemulighed, dvs. fravigelse fra det såkaldte toinstansprincip, ifølge hvilket begge parter har ret til at anke en dom, som går de... Læs mere

 8. Straffelovrådet

  udvalg, der blev nedsat af justitsministeren i 1960 med den opgave at afgive indstillinger og udtalelser om strafferetlige lovgivningsspørgsmål og principiel... Læs mere

 9. Robert Conquest

  f. 1917, britisk-amerikansk historiker og forfatter. Conquest blev uddannet i Oxford, men hans forskningsindsats om Sovjetunionen er foregået ved Hoover Insti... Læs mere

 10. krongods

  statens (dvs. kongens) jordegods. I 1200-t. var krongodset opdelt i to dele: kongelev og ... ... Læs mere

 11. ordre public

  ... (fr. 'almen retsorden'), bestemmelse i den franske Code civil om, at man ikke ved særlig aftale kan fravige de love, som er udtryk for den offentlige inte... Læs mere

 12. narkotikaforbrydelse

  ulovlig håndtering af de narkotiske stoffer, der er opregnet i et bilag til Lov om euforiserende stoffer fra 1955. Forbrydelsen er i loven defineret som ind- ... Læs mere

 13. benådning

  hel eller delvis eftergivelse af straf eller konfiskation. Ifølge Grundloven § 24 er det kongen, der kan benåde og give amnesti. Der skelnes mellem tre fo... Læs mere

 14. fagsprog

  særlig sprogbrug inden for forskellige fag, vidensområder, erhverv, institutioner mv., som er karakteriseret ved entydighed, præcision og sammentrængthed... Læs mere

 15. krybskytteri

  ...vildttyveri, uberettiget jagtudøvelse på steder, hvor jagtretten tilkommer andre. I middelalderen var straffen for at drive krybskytteri hård; den køb... Læs mere

 16. straffeproces

  regler for behandling af sager, hvor der er formodning om, at der er begået et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige. Reglerne findes i Retspl... Læs mere

 17. EU-strafferet

  ...EU-svig, formueforbrydelse rettet mod EUs finansielle interesser. Svig med fællesskabsmidler drejer sig i hovedsagen om urigtige oplysninger vedr. told/afg... Læs mere

 18. maori

  New Zealands oprindelige befolkning, som menes at være komme... ... Læs mere

 19. Sverige - historie (1523-1809)

  Det moderne Sverige tager form Drømmen om genoprettelse af den nordiske union var længe om at dø i Danmark, men med Gustav Vasas valg til konge var en ny ... Læs mere

 20. Kongemagten

  Konger og embedsmænd De reformer som Knud gennemførte i Danmark på baggrund af sine erfaringer i England, især med hensyn til kirkens organisation og mø... Læs mere

Viser 1-20 af 67

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki