Du søgte efter konkurs

Viser 41-60 af 100

 1. rettergangsfuldmægtig

  person, der har fuldmagt til at optræde i en retssag på en parts vegne, jf. Retsplejeloven kap. 25. Advokater er som hovedregel eneberettigede til at møde... Læs mere

 2. Boldklubben Frem

  stiftet i 1886 som Fremskridtsklubbens Cricketklub for at give unge mænd fra Venstre mulighed for at holde politiske møder. I 1887 kom fodbold på klubbens p... Læs mere

 3. Donald Trump

  f. 14.6.1946, amerikansk forretningsmand og byggematador. Han overtog i begyndelsen af 1970'erne sin fars ejendomsforretninger i ... ... Læs mere

 4. enkeltmandsvirksomhed

  virksomhed, som ikke er organiseret i selskabsform, og som ejes af en enkelt fysisk person, der personligt og ubegrænset hæfter for virksomhedens forpligte... Læs mere

 5. gave

  i juridisk sprogbrug en vederlagsfri fordel, der som regel af gavmildhed ydes på giverens bekostning. Ofte består fordelen i en eller anden ting eller i pe... Læs mere

 6. stille selskab

  ...stille deltager, i dansk ret en særlig form for lån, hvorved en långiver yder et lån til en erhvervsdrivende, og hvor der er aftalt særlige vilkår, fx... Læs mere

 7. tvangsakkord

  gældsordning, der er et alternativ til konkurs. Ved en tvangsakkord kan skyldneren blive frigjort for sine gældsforpligtelser ved at betale en procentdel af ... Læs mere

 8. stoppage in transit

  (eng. 'standsning under overførsel'), handling, hvorved kreditsælgeren standser levering eller hindrer overgivelse af godset (løsøre) til en køber, som er... Læs mere

 9. IND-sam

  paraplyorganisation for indvandrer- og flygtningeforeninger i Danmark; stiftet i 1981, lukket efter konkurs 2003. IND-sam arbejdede for samarbejde dels mellem ... Læs mere

 10. TWA

  ...Trans World Airlines, amerikansk luftfartsselskab, stiftet i 1925 som Western Air Express; ændrede navn i 1930 til TWA (Transcontinental and Western Air), ... Læs mere

 11. forventet arv

  arv, som endnu ikke er falden arv, normalt fordi arvelader endnu ikke er død. Arvinger kan ikke råde over forventet arv ved salg eller pantsætning mv., lige... Læs mere

 12. Paul Marcinkus

  15.1.1922-20.2.2006, amerikansk ærkebiskop. Marcinkus blev i 1969 leder af den pavelige bank Istituto per le Opere di Religione. Marcinkus var ansvarlig for b... Læs mere

 13. Eidsvoll

  ... bygning nord for Oslo; et af Norges vigtigste nationale mindesmærker. Den norske Rigsforsamling var i april-maj 1814 samlet i den gamle hovedbygning på j... Læs mere

 14. indskydergaranti

  garanti, som dækker indestående i et pengeinstitut ved pengeinstituttets betalingsstandsning eller konkurs. En indskydergaranti blev indført første gang i ... Læs mere

 15. Skånska teatern

  teatergruppe dannet i Malmø 1973 på initiativ af Peter Oskarson. 1975 flyttede gruppen til Landskrona. Oskarson var 1973-82 dets ku... ... Læs mere

 16. insolvens

  (af in- og afledn. af lat. solvere 'indløse'), manglende evne til at fyldestgøre forpligtelser over for kreditorer. Insolvens er navnlig en konkursbetingelse... Læs mere

 17. Finlands landsbygdparti

  ... Læs mere

 18. kreditor

  part i et skyldforhold, der kan rette et krav mod en anden, dvs. har noget til gode. Angår kravet penge, kaldes kreditor pengekreditor, angår kravet ydelser ... Læs mere

 19. Midtfyns Festival

  årlig rytmisk musikfestival i Ringe afholdt 1976-2003. Oprindelig var festivalen forankret i et fynsk folkemusikalsk miljø, dannet omkring festivalens sti... Læs mere

 20. Kværner ASA

  norsk ingeniør- og entreprenørkoncern. Virksomheden voksede frem gennem et halvt århundrede som et samarbejde mellem lokale maskinfabrikker og værfter, ... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki